Authors Публикации от Даниела Михайлова

Даниела Михайлова

danielamihailova@izmislen.eu'
2 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Даниела Михайлова е адвокат, активист за правата на ромите и е председател на сдружение "Инициатива за равни възможности"