Authors Публикации от Капка Панайотова

Капка Панайотова

4 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Капка Панайотова е просветен поборник и мрежар за човешки права на хората с увреждания в България. Освен учредител и директор на Центъра за независим живот, тя е съпредседател на Европейската мрежа за независим живот и дългогодишен анализатор към Академичната мрежа от експерти по уврежданията.