Authors Публикации от Артемий Магун

Артемий Магун

magunartemii@izmislen.eu'
1 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Артемий Магун (1974) е професор по политическа теория в Европейския университет в Санкт Петербург, декан на факултета по политически науки и социология. Той е доктор по социология и политология на университетите в Страсбург, Франция и Мичиган, САЩ. Автор е на много статии и на няколко книги, сред които се откроява „Единство и самота. Курс по политическа философия на Новото време“.