Authors Публикации от Момчил Методиев

Момчил Методиев

1 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Момчил Методиев, дфн, е автор на книгите Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944–1989 (2010) и Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава (2008). Главен редактор на сп. „Християнство и култура”. Участвал е в съставянето на документални сборници, издадени от Комисията по досиетата.