Библиотека „Маргиналия“: Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Март 1943

от -
2 194
Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Март 1943

„Маргиналия“ публикува сборника на Надя Данова и Румен Аврамов „Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Март 1943“ с изричното им съгласие. Смятаме, че това важно изследване трябва да бъде достъпно за възможно по-широк кръг читатели.

Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 г., том 1

Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 г., том 2