Не си играйте с огъня-опасно е!

Споделете статията:

Случаят Х.

 

 

 

Изкуството на медицината се състои в това, да поддържа настроението на  болния, докато природата излекува болестта -Волтер

 Всички щастливи семейства  си приличат, но всяко нещастно е нещастно по своему-Л.Толстой

                                                                                                                                              

 

Фройд беше казал, че пациентът никога не идва с готова диагноза, което е и нормалното, макар, че в съвременния свят е правило да дойде с две или три готови диагнози, които лекарят просто има задължението да потвърди и в никакъв случай да се усъмни и не дай боже да ги отхвърли. Често  болният не може да обясни по смислен и подреден начин това което му се случва и обикновено си избира някакво маловажно оплакване.  Маловажно поради това, че това оплакване, тези думи на болния  никога няма да попаднат в графата на диагностичен алгоритъм- съвременната библия на Медицината, няма да бъде намерено и в нито един учебник описващ   предимно телесните прояви на болестта. Тези маловажни думи придобиват неочаквана важност и същественост поради един особен феномен- повторяемост. Ще ги чуем многократно в спонтанната реч на болния и именно  тази  повторяемост  е средството да се  покаже  важността на  психични процеси имащи значение за решението на болния да потърси медицинска помощ.  В общата медицинска практика  това маловажно  оплакване е задължително  да бъде чуто  и да бъде направен опит за неговото тълкуване. Ситуацията наподобава   плач на дете-някакво искане се заявява. Какво е това искане? Как да го разтълкуваме? Как и кога да му отговорим?    Заслуга на З.Фройд и Ж.Лакан е възможността да можем да разтълкуваме  тези съобщения произлизащи от една непознаваема  за всеки от нас част  и да  достигнем до функцията им да изразяват онова собствено за всеки един от нас и по своему специфично страдание.   Непозната за нас част –говори, изразява се, държи реч .Георги Господинов също интуитивно я откри говорейки за способността си да намира пролуки в  чуждия разказ през които да се  вмъкне в историята  на човека.  Нарече тази способност- патологична/болестотворна / емпатия.   Болестотворна за кого – за говорещия или за чуващия?   Възможно ли е да чуем другия и да му отговорим без да е необходимо себеотрицателното болествотворно вмъкване на Господинов в чужди тела и истории. Описаната действителна история е опит да се даде възможен отговор на поставените въпроси.

Началото

Началото на симптомите се появяват  понеделник  след телефонно обаждане от което научава вестта  за осъществен опит за  самоубийство от възрастният му 88 годишен баща.   Успява да завърши смяната си развивайки нормални за ситуацията симптоми на пребледняване, изпотяване, разтреперване на краката и замайване. На следващият ден посещава съседния град за да посети баща си в реанимацията на областната болница,  както и майка си, а на последяващия  ден след изкарана тежка вечер с пристъпи на задух, изпотяване, повръщане, болки в десният фланг на корема ме посети придружен заедно с жена си. Разказа за случилото се без някаква емоция или по скоро притеснен от възможните причини за състоянието му. Разказът му бе разхвърлян, до момента в който започна да описва посещението в  гр.ХХ и условията при които е заварил майка си и посещението в болницата.  Подробно и  детайлно описа обстановката в родната му къща  и   действията на баща му преди да осъществи самонараняващи акт.  Изразяваше  възмущението си от грижите които неговите роднини  са полагали за родителите му, и че баща му е предоставил банковите си карти  на тяхно  разположение.  Често се възмущаваше от родните  си братя чрез репликата- „ като му ядяха парите им беше добре“- отбелязвайки добрата пенсия  получавана от  баща му.Описваше с неодобрение  битовите и хигиенните  условия в които живеели родителите му и отново изразяваше възмущението  си , чрез  същите думи –“ като му ядяха парите им беше добре“.   Г-н Х. в досегашните контакти винаги се е представял като един разумен, овладян и практичен човек, отдаден на семейството си и успяващ да печели доверие в общността.  Известен е  случай за негово безвъзмездно кръводаряване в условия на спешност, така че  личностните качества на човек  са от значение, но в конкретния случай освен семейната драма и качествата на г-н Х. , обществената обстановка в която се развива действието на тази история   е фактор, който  може да се окаже решаващ  за  протичането на болестта.

 

Тате,  Ан….брат ми, да не би да зарази дъщеря ми!

Именно това е уникалното за случая на г-н Х., че обществената ситуация бе доминирана от масови опасения за някаква невидима страшна болест, която лесно заразявала всички и можела да протече по всякакъв начин. Спомням си за думите на лекар  от Ню Йорк, че четири седмици поред се е опитвал да изпише пациент и всяка седмица преди изписването пациентът е вдигал температура и влошавал състоянието си.  Колегата бе в недоумение от болестта, която лекува и в израз на безпомощност бе заявил: ‘’ Ако изходът не бе трагичен, всичко това би било една голяма комедия’’.   Може би същото биха казали и за Хамлет, а също бихме добавили и за директора на СЗО д-р Тедрос, който в този момент отправяше настойчиви призииви към световната общност„ Не си играйте с огъня-опасно е “ и както винаги  е частично прав.  Тези маловажни думи изречени по време на пресконференция към световния политически елит,  могат да звучат и като думи на родителско безсилие   …Don’t play!…Fire!.. с неща идващи от родината на вируса, а може би и самият д-р Тедрос прекалява с игрите.   Изобщо играенето в живота никога не е без последици. Остава отворен въпросът и за поведението на лекарите през тази Хамлетова пандемия и как би изглеждал психиатър лекуващ пациентите си облечен в извънземен скафандър или как би се чувствал пациент  слушащ окуражителни думи от лекаря си и в същото време четящ скрития ужас в очите му. Погледът има въздействие и когато  Бог не поглежда Каин по същия начин както Авел, това има убийствени последици. Надявам се последиците за г-н Х. да не бъдат такива, макар че е заобиколен от подобни погледи и обаждания включително и ежедневни  от страна на работодателят му. Именно това ни даде и основанието да направим аналогия с подобен случай от нашата практика, в който добронамерен въпрос на син към бащата, че е възможно баща му да причини с някои негови действия, свързани преродения  му брат  заразяване на останалите членове от фамилията. „ Тате Ан….брат ми, да не би да зарази дъщеря ми/внучката ти“   доведе до срив и полиорганна недостатъчност на бащата в рамките на една нощ.  Престъплението на бащата бе   принудително довеждане  в дома на наложилия си едномесечна пълна самооизолация негов син.

Всеобщата подозрителност и взаимни обвинения за  безотговорно и животозастрашаващо поведение  от страна на другия-чуждия бяха проникнали и в семейните отношения.

 

В търсенене на думата

 

Г-н Х. беше в ситуация на остра болест, чийто начало протичане и характеристики предполагаха хистеричен характер. Органните прояви при г-н X. се изразяваха в обилно потене, затруднено и повърхностно  дишане , болки в десния фланг на корема и  лабораторни данни за жлъчен застой. Въздействието на психични процеси върху  мускулатурата на вътрешните органи и чрез това предизвикване ретроградни, анормални съкращения  спазми и задръжка  на телесни течности е нещо с което общопрактикуващия лекар се среща ежедневно и въпросът е дали причината за спазмите е от хистеричен/функционален  характер, която предполага наблюдение и подкрепа   или от механичен характер – съответно  образни изследвания и хирургическа интервенция. To be or Not ?- отново и отново се изправя пред  лекуващия лекар. Да загубиш родител, да загубиш работа заради болест, усложнени семейни отношения,   съчетани с обществена атмосфера на подозрения и недоверие  е в основата на конфликт проявен чрез хистерична криза изискваща наблюдение, проследяване и подкрепа. Учението на Фройд и Лакан ни позволява да отидем още една стъпка напред,  да не спрем до общото и универсалното, а да  потърсим  индивидуалното, по своему специфичното, ключът задействал тези човешки психични процеси. И както винаги  човешкото е дума, реч. Можем ли да достигнем до думата ключ, думата символ или символизирания чрез дума психичен процес, чието активизиране е довело до  психичната криза проявена, чрез телесна  симптоматика- която може да протече  по всякакъв начин. Думата –rat  е тази ключова дума-симптом   в описания от Фройд- „Човекът плъх“  и изследването и проследяването на символните и значения  е основен лечебен фактор. В общата медицинска практика възможностите са ограничени и въпреки това е необходимо да се положат усилия за идентифицирането на ключова дума, ситуация-метафора поради факта, че нейното тълкуване и изговаряне   води до  значително подобрение в органната криза.

 

За да не плаче мама от години се преструвам, че съм жив…

Независимо от провежданите разговори и приемане на възможна  стресово обусловена причина,  г-н Х. не виждаше  директна връзка между своето състояние и състоянието на  неговия баща, но разказа , че рано сутринта е получил много ясно видение:

 „Три  тира с по 16 бидона идват  от чужбина на адрес на баща му гр.ХХ,  а четвъртия с 12 бидона идва в с. Г (местоживеенето на г-нХ.)  за да донатовари още  бидона. Тирът стои пред работното му място и чака г-н Х.  дойде и да натовари липсващите 4  бидона и да го заведе в гр.ХХ. (адрес на баща му).  В следващият момент на г-н Х. му идва наум, че всъщност  четирите бидони са си негови и не трябва да ги дава и съответно кара към гр.ХХ   Видението е било толкова настоятелно, че  той   се  е облякъл и тръгнал да излиза от дома си, съобщавайки на жена си, че отива  да закара един тир. Разубеден от съпругата си г-н Х. се учудваше или  по- скоро не можеше да си обясни какво е това нещо, което му се е появило и го е накарало да излезе навън. Първоначално мислел, че някой му се е обадил по телефона, но след като проверил  телефона си установил , че не е провеждал телефонни разговори от вечерта.  „

 

Съновидението, макар че г-н.Х  не го наричаше така, поради факта, че се е появило без да е лягал, възможно е да го наречем и сънуване в будно състояние бе тълкувано по метода на д-р Фройд, като сън реализиращ желание.

Асоциативните връзки, които г-н Х. видя в бидоните бяха насочени към парични отношения и спомени за минал охолен живот, а на въпроса за точните пенсии отговори, че са съответно  на баща му е 1200 лв., а на майка му почти 400лв. Разказа ни също, че за разлика от сегашната си  заплата, първата му голяма заплата е била  1200лв.  Тълкуването, което се направи е, че сънят е маскирал образите на майката и бащата и паричните отношения, които са участвали в  етиологията на психичните процеси, под бройката  на бидони, кратни на съответните им пенсии.  В съня, желанието на г-н.Х или психичните процеси стоящи зад това желание са вече реализирани, той вече  е поел грижите за възрастната си майка. „ Защо да ги карам в гр.ХХ, като четирите бидона са си мои?“, т.е аз съм притежателят на четирите бидона, те са тук при мен. Едновременно в съня се появява и образ на противоположен  психичен процес, чийто силен интензитет е довел до  действия на г-н. Х с императивен характер- обличане и излизане навън. Този психичен процес  се реализира в съня чрез  „Тира с 12 бидона, е дошъл при г-н Х. да вземе  недостигащите му 4 бидона“   .

Сънят на г-н Х. ни показа активизирането на  мощни психични процеси  свързани с  бъдещето му поведение спрямо майка му. Самоубийството на баща му би било и повод да отправи обвинения към братята си и основание да предяви искане той  да се грижи  за общата им майка. Това желание на г-н Х. се сблъсква с възможни колизии от страна на братята му, съпругата и евентуално децата му. Не се страхувайте да интерпретирате и грабете от съня всичко, каквото е възможно да използвате, твърди и д-р Ървин Ялом.  Външната прилика между  г-н Х.  и известния психиатър бе видима,  което ни наведе към  житейска ситуация описана от д-р Ялом за негови противоречиви отношения и натрапчиви мисли за наследство, което ще придобие при евентуалната смърт на майка му. Г -н Х. реагира енергично, разприказва се,  а на провокиращия въпрос би ли отишъл да вземе родителите си  и как неговата съпруга би реагира на това отговори ентусиазирано, и същевременно скептично, знаейки сякаш, че ‘’Тирът с дванадесетте бидона“ ще вземе окончателното решение. Г-н Х. напусна визитата усмихнат,енергичен  в приятен разговор със съпругата си и с очакването утре да бъде прегледан и от Гастроентеролог.

19 юли/ неделя

През изминалия период  г-н Х.  поради влошеното му състояние бяха проведени множество изследвания, които не показаха  структурна телесна причина за  оплакванията му. По същото време г-н.Х научи вестта за кончината  на баща си и на чието погребение  той не можа да присъства.

03.08.2020/ понеделник/

 

Днес  г-н Х. се появи в здравната служба  съобщи, че утре отива до гр.ХХ за да доведе майка си при него. Излъчваше радост и въодушевление.  Със сигурност същото почувствахме и ние. Казват, че любовта е да намериш своята душа, чрез душата на друг човек. Любовта е опасно занимание, нещо като танц върху тънък лед и всяка грешна стъпка или прибързано решение може да доведе до пропукване, пропадане, удавяне. Всеки  отговаря според делата си.Този път Бог бе милостив.

16.09.2020/сряда

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията: