Дискриминация ли са”супер инициативите”на големите вериги?КЗД е на ход

 

Комисията за защита от дискриминация(КЗД) е сезирана във връзка с осъществяване на дискриминация по признак “имуществено състояние” от поне трима граждани. Една от големите вериги магазини в първата част на последното тримесечие на изминалата сложна от всякаква гледна точка 2020 г. пусна в употреба електронна карта за отстъпка. И не предложи алтернатива. Тоест, заедно с електронната карта (включена в приложение за мобилен телефон), не беше пусната често срещаната пластмасова карта, която да бъде за всички видове профили потребители. Така отстъпки и най-различни други видове намаления бяха предоставени само на клиентите, на чиито телефони може да бъде инсталирано приложението. При заплащането на закупените стоки на касата, мобилните телефони трябва да се доближат до т.нар. скрининг устройства, които генерират отстъпка за клиентите. Това до голяма степен може да се окачестви като отстъпка само за една по-заможна част от обществото. Случи се така, че една група от бедни пенсионери например, които постоянно пазаруват във веригата, остават извън играта. Всички клиенти, които не притежават мобилни телефони или достатъчно модерни, за да получат приложението – са обект на дискриминация.

Най-интересното е, че тук става дума за нов вид дискриминация, която вероятно все още се обхваща от Закона за защита от дискриминация(ЗЗД). Тя е много тясно свързана с наличието или липсата на достъп до новите технологии след като е необходимо определено ниво на имуществено състояние, за да получиш отстъпка при равни други условия. Все по-често такива казуси се появяват в нашето общество. От известно време насам наподобяващи казуси се наблюдават и сред някои вериги бензиностанции. Те предлагат по-голяма отстъпка за литър гориво чрез електронни приложения в сравнение с пластмасовите карти. Някои вериги дори замениха пластмасата изцяло с електроника.

Дали подобни практики не задълбочават несправедловостите, които ни заобикалят? Не допринасят ли подобни представяни ни като “супер инициативи” за задълбочаването на неравенствата в обществото? Отявлена е необходимостта от нетърпимост от страна на гражданите към злоупотребите с новите технологии, за да бъдат ограничени. Останалото би било само примирение. Във времена на епидемия би трябвало съпричастността да е тази, която да бъде водеща, а не това да бъде поредната ниша, в която някои хитреци да се възползват от съня на институциите.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика