Конспирации, фалшиви новини, контрафакти за Ковид-19

Споделете статията:

Не!Коронавирусът не е Черен Лебед! Черен лебед може да бъде нашата реакция

В докладите на множество футуристи, организации, занимаващи с научни прогнози и институции като
Световната здравна организация, винаги са присъствали сценарии за глобални пандемии от вирус или грип, които по критериите за прогнозиране са класирани* на водещи позиции. Това става особено актуалнo след случаите на Ебола, SARS and MERS. Но човечеството в глобален план е миопично към очевидните заплахи и обичайно реагира реактивно, а не проактивно.

Има ли вярно решение? Три са възможните сценарии, които се обсъждат към момента:
Първи сценарий: Засилващи се рестриктивни мерки, които в максимална степен да се опитат да намалят разпространението.
Втори сценарий: Опит за контролирано разпространяване на вируса сред по-малко рисковите групи, с цел да се създаде колективен имунитет, който ще има ролята на защитна стена за по-уязвимите.
Трети сценарий: Ненамеса и безконтролно разпространение на вируса.
Безспорно, категорично може да отхвърлим третият като антихуманен и претоварващ здравните системи, поставяйки в риск пациентите от всички възрастови групи.
Големият въпрос е може ли да отличим някой от първите два сценария като по-ефективен? На този етап е трудно да определим поради наличието на две големи неизвестни: 1) Не знаем до каква степен Корона вирусът е със сезонен характер ; 2) Не знаем дали се придобива дългосрочен имунитет след заразяване с корона вирус .
Всеки един от тези два фактора може да потвърди правилността или да взриви един от двата сценария. Хипотезата за сезонния характер ще верифицира верността на първия сценарий, а предположението за изграждане на (колективен) имунитет ще препотвърди мерките от втория сценарий като работещи.
Обратното, неналичието на тези фактори компрометира двата подхода. При сценарий едно извеждаме като приоритет здравето и живота на най-уязвимите, но косвено подсилваме икономическите последствия от кризата.
Изборът на сценарий две спира икономическия блокаж, но допуска възможността да се натовари здравната система и да бъдат рисковани животи.
„Правилно“ решение към този момент няма, но има правилен протокол/ алгоритъм за действие. Всеки един от сценариите, предприет като официална правителствена стратегия на определена страна, трябва да бъде съпътстван от плътно описание на всички възможни последствия и причинно следствени връзки, водещи до тях. Заедно с това, скоростно трябва да се изработят мерки за противодействие на лошите последици. Ако е избрана социалната изолация, то незабавно трябва да има наличен пакет за стимули и ликвидна подкрепа за пострадалите бизнес и икономически сектори и на цели индустрии. Обратно, ако е предпочетено контролираното циркулиране на вируса, то страната трябва да разполага със списък на потенциално рисковите си болни-с хронични заболявания и над 60 г. анализ на капацитета и възможностите на здравната система да покрие грижата за тези хора поетапно и едновременно. Така, като граждани ще може да държим отговорни правителствата постфактум, не за правилността на плановете въобще, а за тяхната вътрешна консистентност и съблюдавана логика.
Разбира се, всички сме равни пред Корона вируса, но не всички имаме равенство във възможностите. Всяка страна е различна по индекси на благосъстояние и БВП, манталитет на нацията, подчиненост на обществените правила ди други. В този смисъл е много важен призивът на Ювал Харари във Financial Times за глобално сътрудничество. Тук трябва да се забравят всякакви конспиративни идеи, че тези идеи са опит да се завърне глобализма. Тези предизвикателства са глобални и се нуждаят да бъдат, ако не решавани, то подпомагани от глобално лидерство и институции. За съжаление, сега наблюдаваме невъзможността на ЕС да докаже себе си като философски конструкт…

Но Корона вирусът днес може да ни послужи като огромна лупа, с която да видим и да прогледнем за забулените очевидности. Вирусът разкрива хибридния характер на света днес, разкрачен между постмодерния лозунг: “everything goes”, “works” и консервативния отговор, че трябва да се затворим, да ограничим глобализацията и заради вируса като, да издигнем бариери отново. Ще чуем много гласове, подкрепящи и двете тези, сега е времето на опортюнизма във всякакви посоки. Но истината е, че ще се наложи да изградим нова концепция за заедност, макар наличието на супер сили и национални държави.

Коронавирусът като пропаганда

В духа на настоящето всяка тема е удобна да обслужи определени цели. Коронавирусът стана повод да се обменят обвинения между САЩ и Китай. Guardian публикува статия с наименованието: “American coronavirus: China pushes propaganda casting doubt on virus origin”. В нея се твърди, че diplomats, state media and officials in China encourage idea that Covid-19 came from US. Това осен, че е геополитическа битка на пропагандната сцена, показва отново, че светът по-скоро се дели пред лицето на глобални заплахи. Решенията се търсят на ниво „национална държава“ и затова са с различен ефект. Не е случаен фактът, че държавите с по-авторитарно управление декларират нулеви или единични случай. Контролът може би е по-ефективен, но и се укриват много случай.
Но корона вирусът разколебава и дефиницията за „супер-сила“, защото дори в САЩ здравната система не е подготвена да издържи, а така ще лъснат много неравенства от нов тип. Това са неравенства на хората не само вътре в държавите, но и неравенства и достъп до здравните услуги в различните общества. Дори държави с добро благосъстоянуе придобиха усета за дефицита на стоки по време на комунизъм, когато пред хранителните магазини се извиха опашки, а в някои случаи се стигна да побой.
Сега е време за нова дефиниция що е супер-сила? Това е държава, която е: purposeful, effective, smart, fast, transparent and smart. These are the new qualities of good leadership and certainly important. Megan Penhoet pointed Sweeden as a leadership that offered a caliber of pro-social, intelligent and positive messaging in the media.

Коронавирусът като „новият 11 септевмри“

Преживяването на криза от такъв мащаб ще остави трайни отпечатъци особено в посока на ограничаване на все повече права за сметка на сигурността. Ще се наложи да се предефинират понятията индивидуална свобода и суверенитет, но това може да породи нови дефекти в демокрацията и ще засили авторитаризма. Може да очакваме да нарастват и консерватизма и популизма, чиито представители вече посочват бежанците и мигрантите като фактор, който ще задълбочи кризата с вируса. Но ще стане и все по-видима нуждата от глобален съвет, който по определени въпроси ще изпълнява ролята на глобално правителство. Ето един възможен черен лебед – човечеството да реагира единно, на такъв тип заплахи и да проумее, че в този контекст локалните конфликти не са толкова важни.
Междувременно отново трябва да бъдем внимателни затова, което Ювал Харари също предупреждава. Редица правителства ще се възползват от временна дерогация на Европейската конвенция за защита на правата на човека. Това ще е своеобразен скрит тест на властите докъде могат да се разпрострат в подобни ситуации. Но и тук подобно на много други сфери, трябва да дефинираме какво е позволен опортюнизъм? Въпросът трябва да отнесем към морала, да не позволим да изчезне правото поради липса на актуални философски категории.

Тренировъчна ситуация

Коронавирусът е удачен повод да се замислим, а и евентуално да съградим план за действие, протокол при възможен природен или свързан с климатичните промени катаклизъм или технологично откритие, което ще остане извън нашия контрол- от генното редактиране, до биологични оръжия и появата на общ или супер изкуствен интелект**.

Тесният изкуствен интелект е на път to disrupt future of labor and jobs, politics, economy and business, religion, media, jurisdiction, etc. Той вече променя и hack в синергия с биотехнологиите институти и феномени като: „раждане“, „родителство“, „образовани“, „кариера“, „дълголетие“ и „смърт“. Известно е, че технологиите се развиват експоненциално, а ние и природата линейно и тази обикновена несъвместимост все повече ще проличава.
Ние не сме готови за последиците само от тесния изкуствен интелект дори в един изолиран сектор – професиите, без да водим дебат за универсалния базов доход активно. А изобщо не можем да говорим за готовност в тяхната съвкупност и комплексно взаимодействие.
Още по тревожен става въпросът за контрола при изпуснати от лаборатория нанороботи, подсилени от изкуствен интелект. Феноменът на singularity вероятно също предстои в обозрим хоризонт. Общият изкуствен интелект описва системи, с разбиращо знание и когнитивни способности, които го правят неотличим от естествения интелект, въпреки, че скоростта и способността на обработка на данните е доста по-бърза и с несравним обем и капацитет. Такъв изкуствен интелект ще може да прави систематични обобщения, да разсъждава и да се учи от опита си. Супер изкуственият интелект в голяма степен ще превишава човешките възможности и постижение във всички области и полета.
Харари предупреждава за наблюдение „под кожата“, когато човешките биометрични данни ще са достъпни за следене от различни агенти – лекари, държава. Това хипотетично уязвява много индивида и отваря кутията на Пандора за многостранно въздействие. Но ние трябва да изградим незабавно възможни реакции и стратегии за появата на общ и супер изкуствен интелект. Те трябва да бъдат в няколко посоки. На първо място-трябва да обезпечим с протокол за действие, в случай на постигане на общ или супер изкуствен интелект от определена супер сила или държава. Трябва адекватна реакция, ако компания направи това или злонамерена. Трети сценарий е, ако проектът е изпълнен от злонамерена или терористична организация. Но глобалното човечество, трябва да бъде подготвено и за легитимното, но застрашаващо демократичността използване на технологиите и изкуствения интелект. Това ще е битка за човешки права от нов тип в търсене на нови модели за демокрация.

Конспирации, Фалшиви новини, контрафакти

Сега усещаме с най-голяма сила влиянието на конспиративните теории и фалшиви новини и то не само в социалните медии. Множество недоказани хипотези, откровени лъжи-фалшиви новини и конструирани факти- контрафакти шестват из информационното пространство. Можем да открием всякакви зловредни поводи-нелоялна конкуренция, толерираща едно лекарство за сметка на друго, псевдоексперти, които са жадни за слава, опортюнисти, търсещи по нелоялен начин, възможности.

Изграждането на самосъзнание и солидарност съвместно или срещу културата на консумеризма, хедонизма и социализацията

Преди време заплахата от тероризмът насилствено започна да ни отнема част свободите за сметка на сигурността, сега ние доброволно по пътя на свободната воля и избор ще трябва временно да самоограничим свободата си, за да подпомогнем сигурността на уязвимите хора в риск.
Ако изобщо можем да отличим нещо „добро“ в цялата ситуация е, че коронавирусът ни предоставя освен лупа и много точно огледало. По-младите поколения – millennials, zeta, трябва да отговорят на културата на хедонизма и егоцентризма по нов начин, за да не се превърнат във себични възрастови дискриминатори.

Опитна дъска за решаването на други идващи проблеми

Човечеството и в частност, активната и модерна част от обществото ще се убеди,
по болезнен начин, че бизнес пътуване със самолет, участие в научен форум или дълъг уикенд, могат да бъдат пожертвани дори на по-висока цена. Вероятно много икономики ще се сринат, ще възникнат затруднения. Много зелени планове и климатични споразумения бяха обявени за убийци на икономики и бизнеси. Но коронавирусът ни показва, че това е цена, която се плаща в името на живота и че спешно се нуждаем от нов икономически модел, който да може да посреща катаклизми от такова естество.
И това по естествен начин ще ни приближи до идеите на климатичните активисти и Грета Тунберг, макар някои от тях да са крайни и преминаващи допустимите граници (трансгресии). Тук не искам да навлизам в дебата на какво се дължат климатичните промени -дали на парниковите емисии или на нов космически цикъл, в който земята, пътувайки из вселената, навлиза. Ние трябва и може да контролираме само това, за което пряко сме отговорни. Можем да се откажем от разточителен консумеризъм, а коронавирус го доказва чрез своята жестока логика. Но имаме шанс да отидем на следващото ниво-на нов тип съзнание.
Сега, технологиите ще ни покажат, че могат да ни спасят от самите нас-устройвайки дигитален близнак на нашата реалност, която не може да бъде заразена с човешки вируси. И това е добре. Но след това трябва отново да се върнем при себе си, но вече с променено съзнание и изживян катарзис.

*plausible, probable and possible

**The Millennium Project’s State of the Future reports , the book “Identification of Potential Terrorists and Adversary Planning – Emerging Technologies and New Counter – Terror Strategies”, edited by Theodor Gordon, Elizabeth Florescu, Jerome Glenn and Yair Sharan , Bill Gates’s 2015 Ted Talk

***“Artificial narrow intelligence” which is already achieved, is designed to address limited, single tasks. A great part of the currently functioning systems of artificial intelligence are exactly this type of it, which performs clearly defined task/s. This is a technology, which allows high functioning systems to repeat, and even surpass human skills in terms of their assigned tasks. Such are: “Watson”, “Siri”, “Kortana” and “Alexa”. They have a definite degree of intelligence in a certain field, but without the completeness, complexity and associations in judgment, of which humans are able.

Бел.ред. Текстът е публикуван в medium com , предоставен е на Маргиналия от автора му

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията: