Може ли бизнесът да разреши социалната криза?

На 12 юни Програмата „Мост към бизнеса“ – Многообразието работи / Diversity Pays Off/ постави началото на инициатива за създаване на общност между бизнеса и уязвимите групи. Програмата е съвместна инициатива на Фондация „Институт Отворено общество – София“, чрез Програма „Мост към бизнеса“, Фондация GLAS с Платформата WorkItOut, Български фонд за жените, Фондация „Заслушай се“ и Фондация „Сошъл Фючър“ с Платформата JAMBA.

Опита на бизнеса и предизвикателствата при прилагането на политики за многообразие  споделиха Ърнст и Янг България, Хюлет-Пакард Ентърпрайз, САП, Лидл България, Теленор Груп. В програмата бяха представени данни от изследвания на Световна банка и Институт Отворено общество-София

„В тази инициатива си подават ръка неправителствени организации и представители на бизнеса, стремящи се към прилагане и развиване на активни политики на многообразие в корпоративната среда“, каза при откриване на събитието Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България . Той подчерта пред участниците: „Инициативата е чудесна, защото адресира важни въпроси за ромската интеграция, на хората с увреждания, правата на ЛГТБИ общността. Тази програма несъмнено ще допринесе не само за успеха на бизнеса, но и на обществото като цяло“.

 

 

 

 

„Не искам върху автобиографията ми да има снимка. Така ще видят, че съм черен и никога няма да ме поканят на интервю за работа, камо ли да подпиша договор“ – младеж от ромски произход от Велико Търново с висше образование.

Ромите често са дискриминирани по време на самата процедура за подбор на работна ръка. Изследванията показват, че етническата дискриминация в много случаи дори не е скрита. В България съществуват обяви за работа, в които се посочва изрично, че за тях не могат да кандидатстват роми. Едно скорошно изследване на Европейската комисия, посветено на дискриминацията на пазара на труда, показва че почти 25% от анкетираните смятат, че техният ромски произход е причината те да не бъдат наети на работа.

От 2017 г. Институт Отворено Общество – София работи по изпълнението на инициатива насочена към подобряване на достъпа на млади квалифицирани роми на пазара на труда в корпоративния сектор в България и Унгария. Програма „Мост към бизнеса“ подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес, които да съответстват на тяхното образование и квалификация. Освен това, „Мост към бизнеса“ предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образованието във висши училища и успешна реализация на позиции за висококвалифициран труд на пазара на труда. “Мост към бизнеса“ работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да наемат на работа образовани и квалифицирани младежи независимо от техния етнически произход.

Профилът на завършената образователна степен, както и образователното направление на младежите-роми е различен, но все пак биха могли да се направят някои обобщения. По отношение на завършеното средно образование, най-много са тези, които са завършили средни училища с технически профил – около 25%, следвани от младежите с квалификация в сферата на стопанските науки – 14% и информатика – 10%. Между 5% и 10% е делът на тези, чието средно образование е общо профилирано, земеделие и животновъдство, хранително-вкусова промишленост или услуги, хуманитарни науки, изкуства и чужди езици. Най-малко са ромите, завършили средно образование с математически профил – 2% и природни науки – 2%. От анкетираните 177 д. нито един не е завършил средно образование със спортен профил.

За 67% от тях майчин език е българския, следван от ромски и турски. Най-често посочваните чужди езици, които младежите владеят са английски (52%), руски (15%) и турски (13%).

Липсват данни за сравнение с младежи от друг етнически произход или друга възрастова група, но по отношение на уменията им за работа с компютър и програмни продукти определено е нужно да се работи за повишаване на компетенциите. Над 13% посочват, че не могат да работят с приложения за изготвяне на презентации. Като много добри в боравенето с такива програмни продукти са едва 32%. Само 20% могат да работят свободно с продукти за обработка на данни, и само 32% смятат себе си за много добри в текстообработващите програми.

Сферите на реализация също са различни и се разпростират върху целия спектър от възможни професии. Най-желаната сфера е „Администрация“ – 42%, което е различно от „Мениджмънт/Управление“, където предпочитание са изявили около 15%. Сред най-предпочитаните сфери още са Търговия, Здравеопазване и Образователни дейности, а най-накрая се нареждат Право, Недвижими имоти и Фармацевтична индустрия. Привлекателна работа за младежите би била тази, в която понякога има пътувания, работи се с хора (фронтдеск, обслужване на клиенти и др.), включва комуникация по телефон или електронна поща и се работи в екип с още хора. Най-малко привлекателна е работата, в която се използва математика или статистика, използват се чужди езици или се налага да изготвят бюджети.

В момента в програмата участват около 80 младежи, като над половината са получили услуги, предоставяни от различните нейни компоненти – обучения, консултации при изготвяне на автобиографии, подготовка за интервю на работа, съдействие с изпращане на документи за кандидатстване за работа и др. 17 човека са започнали работа в частна компания, 30 са с висше образование, около 40 са студенти в момента, а останалите са със завършено средно образование.

Повишаването на квалификацията на представителите на уязвими групи е толкова важна, колкото и отварянето на частните компании към многообразието и насърчаване на различията. Няма съмнение, че масовата вълна от патриотични и националистически движения в Европа, но и в други части на света поставиха човечеството в криза. Както финансовата криза преди няколко години успя да разруши някои от основите на икономиката и да промени други, така фундамента на социалните отношения в момента е под заплаха. Тази социална криза заплашва обществото ни точно така, както финансовата криза го направи и изисква целенасочени усилия от всички участници, за да се предотвратят поне част от бедствията, на които вече сме свидетели.

При финансовата криза, по необходимост, правителствата бяха тези, които ръководиха спасителните действия, работейки заедно, в сътрудничество с централните банки, банковия сектор и различни финансови институции. Кой трябва да ръководи спасителните акции по време на социална криза, при положение, че правителствата очевидно не успяват?

С глобалния си обхват и влияние, и огромната роля за световната икономическа и социална система – можи би това трябва да е бизнеса. Така смята и проф. Клаус Шваб, основател и председател на Световния икономически форум,  който по време на встъпителната си реч тази година каза, че „… ако системата е счупена и социалния договор се проваля, бизнес лидерите в Давос и целия свят, трябва да са водещи във възстановяването“.

Инициативи като „Мост към бизнеса“ не са прецедент. В други части на света работят успешно и дават много добри резултати. Подобна е инициативата на предишния президент на САЩ, Барак Обама, наречена „My brother’s keeper”, при която в сътрудничество с частни компании помага на младежи от уязвими общности да разгърнат потенциала си и да подобрят качеството си на живот. В Испания, фондация „La Caixa” в продължение на 10 години инвестира в подобни дейности, като в края на десетгодишния период няколко десетки хиляди човека са започнали работа в частни компании, стартирали са собствен бизнес или са продължили образованието си. Моделът се прилага в Мароко, Португалия, а от скоро и в Полша.

„Мост към бизнеса“ не е първата подобна инициатива на Институт Отворено Общество – София. Всъщност изпълнението на подобни дейности стартира още през 2010 г. и се изпълняват епизодично, надграждайки над постигнатото. През 2011 г. например усилията са насочени към осигуряване на стаж на младежи от ромски произход с висше образование. Участват около 60 младежи, като след изтичането на периода за стаж 70% от тях остават да работят за компанията на постоянен трудов договор. ВИДЕО

„Мост към бизнеса“ е финансиран от Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г. Изпълнява от Фондация „Институт Отворено общество – София“ в партньорство с Фондация „Аутономия“ (Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария).

„Мост към бизнеса“ е номиниран за водещ проект (flagship project) сред хилядите подкрепяни всяка година от Европейската комисия.

Набирането на участници е текущо, а повече информация за програма „Мост към бизнеса“, условията за участие, публикации, новини и др. материали, както и контакти са налични в интернет на адрес: http://bridgetobusiness.eu

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Димитър Димитров

Димитър Димитров е директор на програма „Рома“ в Институт Отворено Общество – София. Има магистърска степен по „Публичен мениджмънт и политики“ от СУ "Св. Климент Охридски" и „Social Development Practice” от London Metropolitan university. Има специфичен опит в страната и чужбина по въпроси, свързани с политики за малцинствата, интервенции в критични социални ситуации и овластяване на уязвими общности.