През голите наченки на зимата те отново са на път

 

Днес християните честват раждането на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието на Лука това е станало във Витлеем, провинция Юдея. Витлеемските пастири били и първите хора, които се поклонили на Исус. „И рече им ангелът: Не бойте се, защото ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос. И ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше: Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците в които е Неговото благоволение!“ Евангелие от Лука, 2:10-14)

 

 

Луиз Глик

ВЛЪХВИТЕ
Към свършека на света, през голите
наченки на зимата те отново са на път.
Колко зими сме го виждали да се случва,
наблюдавали сме как същият знак се явява, а те
отминават градове, изникнали по пътя, златото им,
гравирано върху пустинята, и все пак
си мълчахме, става дума
за влъхвите, дошли да видят в обичайния час,
че нищо не се е променило: покриви, оборът
свети в мрака, всичко, което искат да видят.

ЗИМНА СУТРИН
2.
По това време
една млада жена пътувала през селата в пустинята,
като не гледала нито в бъдещето, нито в миналото,
седяла напълно спокойно върху умореното добиче,
а детето помръдвало, все още плътно затворено
в дълбоката си привързаност…
Съпругът вървял малко напред, по-възрастен, неуместен;
все повече мулето се препъвало, пътеката ставала
труднопроходима в тъмното, въпреки това те не спирали
в един свят като нашия свят, управляван не
от човек, а от статуя в небето…

ПИЕТА
Под опънатата
тъкан на кожата є сърцето му
се размърда. Тя се заслуша,
понеже той нямаше баща.
И тя разбра,
че той иска да остане
в тялото є, далеч
от света
с неговите викове, със
сбиванията,
но мъжете вече
се събират, за да го видят
роден: скупчват се вътре
или коленичат на почтително
разстояние, сякаш са
фигури в картина,
озарени от звездата, която грее
постоянно в мрачния си контекст.

Препечатано от коледния брой на Литературен вестник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика