Секретни доклади до министъра на вътрешните работи за фатални измерения на ядрената енергетика, написани от агенти на Държавна сигурност

Маргиналия публикува  за пръв път след  1989 година  четири документа от литерното дело „Чернобил“, предоставено от Комисията по досиета. Материалите с гриф „Строго секретно“ са отпечатани в 1 екземпляр.Те хвърлят светлина върху авантюрата  АЕЦ „Козлодуй“ през 70-те и 80-те години на миналия век.  Девет дни след атомния взрив в Украинската АЕЦ – Чернобил, агентите на ДС алармират Министъра на вътрешните работи за състоянието на българската атомна централа. Ето акценти от докладите:

Ядрената енергетика е  поле за самодейност /док.1/. Наличните специалисти работещи в реактора се броели на едната ръка. След земетресението във Вранча били предложени антисеизмични мероприятия, но по неизвестни причини те са прекратени. Никой не полага усилия за противоземетръсната безопасност на реакторното оборудване. Кабелните тунели са силно уязвимо място, но обективен контрол върху електрозахранването на контролноизмервателните уреди няма. Кабелното стопанство е най-пожароопасната зона и е носител на огромен риск  да избухне крупен пожар поради изгаряне на изолацията на даден кабел. След аварията в Чернобил от „Енергопроект“ са предупреждавали  какви модернизационни мероприятия трябва спешно да се извършат, но предупредителните им писма били загубени.  Открита е възможността от  изваждане от строя на циркулационната помпена станция отвътре и откъм канала, което ще причини спиране на вода към реакторите и последващото стопяване на горивото.

Най-важните заключения за несравнимата екологична опасност на атомната енергетика  у нас се правят една година преди падането на престъпния комунистически режим. На 3 юни 1988 г. във Варна тече международен форум, посветен на животозастрашаващия проблем за „Преработване и съхраняването на раиоактивните отпадъци от АЕЦ“/док.2/.с участието на български и световни учени. Заради тоталното безобразие на данните, които Държавна сигурност е готова да предостави пред форума , българските партийни и държавни ръководители отпъждат чуждестранните участници и провеждат свръхзакрито заседание. На него става ясно, че НР България е единствената страна с ядрена енергетика, която няма закон за съхранение, обезвреждане и преработка на радиоактивни отпадъци. Няма и стопанска организация, която да се занимава с тези въпроси./док.3/

През 1989 година, когато часовникът на комунистическото правителство на Тодор Живков неумолимо тиктака, Държавна сигурност отчита още по-критични данни: усилията на  СО „Атомна енергетика“ все така нямат реален успех, тъй като липсва целево финансиране. /док.4/ Калкулацията на необходимите разходи за цялостно решаване на проблема с радиоактивните отпадъци от ядрената енергетика в страната и капитални вложения  в следващите 10 години, трябва да бъде  в рамките на 40-50 млн.лв. Необходими са  300-400 години за изолиране на радиоактивните отпадъци от сгради и човешка дейност, откровеничат оперативните офицери от ДС. В България не е правено подробно биостатистическо/емидемологично/ проучване за честотата и заболеваемост и смъртност от белодробен рак и други болести.

Архивите по случая Чернобил свидетелстват за нищожността на човешкия живот в контекста на научните експерименти, провеждани в името на човека.

През 2006 година еколози продължават да настояват, че АЕЦ „Козлодуй“ е бомба със закъснител. Хранилищата за ядрените отпадъци в Козлодуй вече струва 72 милиона. През 2017 година е направена първата копка за Национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци…

 

Документ 1

Четвърто у-ние – ДС                                            Строго секретно!

Рег. №1155

Екз.№87

9 май 1986 г.

Докладна записка

От Ген.-майор  Кирил Величков – началник на Четвърто у-ние – ДС

ДО  Министъра на вътрешните работи

Ген.полк. Димитър Стоянов

 

Другарю Министър,

Уведомявам ви, че на 05.05.1986 г. заедно с ген.-лейтенант Дончев – ЦУПО полковник Андреев,зам. началник на Охранително управление – ДНМ, посетихме АУЦ „Козлодуй“ във връзка с обстановката, създадена след аварията в Чернобил, атомна централа – УССР.

…Обсъдихме какви могат да бъдат вероятни причини за такава или подобна авария в АЕЦ“Козлодуй“.

Специалистите считат, че аварията в Чернобилската АЕЦ е най-тежкият вариант – пълно разтапяне на зоната, в резултат на прегряване на горивото. Верижната реакция е станала неуправляема.

За АЕЦ „Козлодуй“ авария от такъв характер може да възникне поради следните причини:

1.

Падане на летящ самолет от какъвто и да е тип върху корпуса на някои от реакторите.

След преместването на международното трасе София-Север-Запад и забраната на др. полети на самолети на Селскостопанската авиация и ВВС такава опасност сега не съществува.

Земен трус със сила над 6 бала по скалата на Рихтер за района на централата.

Сеизмичната обстановка на страната и района е известна. След земетресението във Вранча-Румъния за АЕЦ“Козлодуй“ били разработени и утвърдени допълнителни антисеизмични мероприятия за усилване на противоземетръсна безопасност на реакторното оборудване на централата. От две години реализацията на програмата е прекратена поради настъпилата енергийна криза. Главните мероприятия, които налагат спиране на реакторите са отложени за неопределено време.

3.

Неправилни действия или бездействия на персонала, обслужващ реактора.

Тези действия могат да бъдат умишлени – с вражеска цел и неумишлени – грешни манипулации поради невнимание или слаба квалификация.

В реакторния цех и блочните щитове за управление работят около 100 души висококвалифицирани специалисти, които обезпечават експлоатацията. Всички са с допуск, контингент сред тях няма. Агентурно са обезпечени добре.

 

 

 

4.

Диверсионен акт.

Кои да уязвимите в диверсионно отношение места?

А. Ректорната зала с разположено в нея оборудване на първи контур, който е радиоактивен. Режимът е изключително строг. Прониква се през контролирани врати и специални люкове с конкретни предписания само при нужда.

Б. Помещенията и електрозахранването на контролноизмерителните прибори и системите за  управление и защита повреждане на автоматиката може да доведе до загубване на контрола върху управлението на реактора. Режим има, влизането на специалистите се контролира, но няма обективен контрол.

В. Кабелни тунели. Силно уязвимо място. Въведен е режим за работа в тунелите. Също няма обективен контрол.       

Г. Циркуалационна помпена станция. Изваждането на станцията от строя може да се осъществи и отвътре и откъм канала. То ще предизвика спиране на притока на вода към реакторите и последващо стопяване на горивото. Режим за работа в станцията има.

Д. Брегова помпена станция. Изваждането на станцията от строя ще доведе до спиране на централата , но работата на реакторите може да се овладее. Това е предвидено с наличния обем вода в студения канал и аварийните системи за охлаждане.

5.

Крупен пожар

Най-пожароопасната зона застрашаваща реакторите, това е цялото кабелно стопанство.

На първи и втори блок кабелите са вносни и достатъчно надеждни. На трети и четвърти блок те са произведени в България. От началото на експлоатацията са отбелязани общо 17 пробива. Автоматиката е сработвала своевременно  и до пожари не се е стигало, но специалисти твърдят, че е възможно при късо съединение предизвикано от изгаряне на изолацията на даден кабел, да се стигне до заваряване на превключвателите, което е вече предпоставка за крупен пожар,ако не задействат инсталациите за автоматично пожарогасене.

Още през 1983 г. веднага след пожара в Арменската АЕЦ е било възложено на „Енергопроект“ за разработка проекти за модернизиране на кабелното стопанство в съответствие с повишените изисквания. Впоследствие било установено, че възлагателните писма били изгубени  в института, поради което този съществен за сигурността на централата проблем остава все още нерешен.

На място направихме преглед на изпълнението на утвърдената програма през 1985 г.за подобряване на режима и противопожарната безопасност н АЕЦ в новите условия. Като  отчитаме  проблемите и особеностите, касаещи надеждната експлоатация и сигурността на АЕЦ и с оглед премахване на предпоставките за евентуална авария, ще насочим усилията си за решаване на следните задачи:

  1. Ще продължи оперативния контрол за недопускане нарушаването на въздушното пространство на работа на централата
  2. Ще издирим по оперативен път програмата с мероприятията за подобряване сеизмичната устойчивост на АЕЦ и ще подготвим сигнална информация за Министерски съвет.

След възобновяване на работата  по програмата ще се обезпечи оперативен контрол по нейното реализиране.

  1. С оглед отстраняването на субективния фактор, като причини за евентуална авария, ще се осигури системен агентурен контрол върху действията, развитието и поведението в централата и вън от нея на групата от 100 специалисти, работещи в реакторния цех и управлението на технологичните процеси.
  2. Ще се подложи на оценка ефективността на установения режим в АЕЦ и особено в спецзоната на централата. На тази основа ще се вземат допълнителни мерки за недопускане проникването на външни лица и ще се осъществи пълен контрол върху движението на работещите.
  3. Ще се обезпечи обективен контрол на влизанията в помещенията на спецзоната, блочните щитове за управление и кабелните тунели. За целта всички входове ще бъдат оборудвани с подходящата сигнално-охранителна техника за автоматичен контрол на посещенията.
  4. Ще се осигури непрекъснат оперативен контрол на състоянието на работниците по подмяната, реконструкцията и модернизацията на кабелното стопанство.
  5. Ще продължи оперативния контрол на цялостната работа на АЕЦ.

Особено внимание ще се отделя на предпоставките за нарушение на експлоатационния режим и отклоненията от нормалната радиационна обстановка.

За решаването на горните задачи Четвърто управление на ДС, ДНМ, ЦУПО и ОУ МВР-Враца, ще разработят свои мероприятия.

Документ 2

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕЖИМА И ОХРАНАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ – 1980 г.

Първа част.

Мероприятия на държавни и служебни тайни и официални такива

Втора част.

Оперативна работа

…Интерес представлява поведението на двама английски дипломати, които посетиха центровете и прояви интерес по следните въпроси:

– Какъв вид реактори използвате в момента и как ще ги използвате в бъдеще

– Как решаваме проблема с радиоактивните отпадъци

– Изхвърляме ли радиоактивни води в река Дунав и как се отнася населението към радиоактивното замърсяване

– Знаят ли работниците в централата с какво имат работа и казва ли им се истината

– Какво е било положението на АЕЦ по време на земетресението

– В България ще се строят ли атомни централи и други площадки и къде

– Изнасяме ли електроенергия и къде

– Перспективи за развитието на атомната енергия у нас

Документ 3

Четвърто управление – ДС

Справка

Относно: проблемите по преработване и съхраняване на радиоактивни отпадъци от АЕЦ

Юни 1988 г.

Изнесена в МДУ“ Жюлио Кюри“ по време на дискусия „Преработване и съхраняване на радиоактивни отпадъци от АЕЦ“

В предвид деликатността на разглеждания въпрос по предварителна договорка се реши в дискусията да не се канят чуждестранни специалисти

 

…В момента положението по преработването и съхранението на РАО е тревожно. Особено критично е положението с течните отпадъци. „Базите“ почти са пълни, а някои от тях вече започват да корозират.

Нови хранилища засега не се строят. Говори се за критичното положение, но действителни мерки не се взимат.

Хранилището за твърди отпадъци е на 2/3 запълнено. След 4-5 г. и за тях ще се появят същите проблеми.

…НР България е единствената страна с ядрена енергетика, която няма закон за съхранение, обезвреждане и прераработка на Радиоактивни отпадъци. Няма и стопанска организация, която да се занимава с тези въпроси.

 

…Прави впечатление, че в Асоциация „Енергетика“ няма необходимите специалисти от РО и радиационен контрол.

…И още обезпокоителни факти. Все още няма план за защита на населението в случай на авария на АЕЦ или радиоактивно замърсяване. Предлагам  да бъде информиран МС на НРБ.

Подполк.Иван Кабаков

Документ 4

Четвърто управление – ДС

Справка

Относно: проблемите по преработване и съхраняване на радиоактивни отпадъци от АЕЦ

Юни 1988 г.

Изнесена в МДУ“ Жюлио Кюри“ по време на дискусия „Преработване и съхраняване на радиоактивни отпадъци от АЕЦ“

В предвид деликатността на разглеждания въпрос по предварителна договорка се реши в дискусията да не се канят чуждестранни специалисти

 

…В момента положението по преработването и съхранението на РАО е тревожно. Особено критично е положението с течните отпадъци. „Базите“ почти са пълни, а някои от тях вече започват да корозират.

Нови хранилища засега не се строят. Говори се за критичното положение, но действителни мерки не се взимат.

Хранилището за твърди отпадъци е на 2/3 запълнено. След 4-5 г. и за тях ще се появят същите проблеми.

…НР България е единствената страна с ядрена енергетика, която няма закон за съхранение, обезвреждане и прераработка на Радиоактивни отпадъци. Няма и стопанска организация, която да се занимава с тези въпроси.

 

…Прави впечатление, че в Асоциация „Енергетика“ няма необходимите специалисти от РО и радиационен контрол.

…И още обезпокоителни факти. Все още няма план за защита на населението в случай на авария на АЕЦ или радиоактивно замърсяване. Предлагам  да бъде информиран МС на НРБ.

Подполк.Иван Кабаков

 

 

 

 

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Юлиана Методиева

Юлиана Методиева е журналист. Главен редактор на в. „1000 дни”. Съосновател на правозащитната организация БХК и главен редактор на нейното издание „Обектив” от 1994 до 2014 г. Автор на социологически изследвания, свързани с медийната свобода, антисемитизма, толерантността и малцинствата. Автор на 3 книги и десетки публикации в различни издания. Сценарист на документалния филм „Те, другите” (режисьор Ани Йотова). Основен спомоществовател на двутомното издание „Депортацията на евреите от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот. 1943“ (автори Румен Аврамов, Надя Данова (2013).