България, 2014: Хората с увреждания са недостойни за социалистическото общество

Преди малко повече от две години Горната камара на Европейския съд по правата на човека в Страсбург осъди страната ни да изплати обезщетение на Руси Станев в размер на 15 хил. евро [1]. Мотивите на съда сочеха грубо потъпкване на основните права на гражданина Руси Станев, поставен под запрещение в с. Пастра, Русенска община, което по същество означава лишаване от свобода. Руси е бил настанен през 2002 г. без негово съгласие в Дом за лица с психични разстройства . Той е търпял през всичките тези години унизително и нечовешко отношение, както и отказ на националните съдилища да обърнат внимание на протестите и жалбите му. Това, както и още други нарушения, квалифицирани по смисъла на Европейската конвенция за човешки права и основни свободи (ЕКПЧОС) доведе до безпрецедентна победа на Руси Станев в Страсбург. Той лично се снима с адвокатите си пред Европейския съд [2], а българските вестници обобщиха посланието нас съда към правителството така: „Настаняванията в домовете за психично болни са незаконни“.

Огромният проблем на нарушение правата на хората с умствени увреждания се корени в Закон за лицата и семейството (ЗЛС). Неговият чл. 5, ал. 1 е откровено дискриминационен спрямо хора като Руси Станев. Последната редакция на чл. 5 от ЗЛС, относим към „запрещението на лица , които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи“, е извършвана през тоталитарния режим , в далечната 1953 г. Тогава юристите разглеждаха хората с психически разстройства като „недостойни членове на социалистическото общество” и предпочитаха да ги изолират в затънтени места, каквото е село Пастра. Нехуманната практика поставяше в отвратителни условия хора, без да бъде взето тяхното реално, а не формално съгласие. Те биваха изолирани като „негодни“ да бъдат включени в обществото по общи и остарели критерии като слабоумие и душевна болест, без да се вземат предвид спецификите на различните състояния.
Дискриминационното законодателство спрямо хората с увреждания не е характерно само за България. През 2006 г. Общото събрание на ООН прие Конвенция за правата на хората с увреждания (КПХУ), която вменява морални и правни задължения на страните от Съвета на Европа да променят законите си за запрещение. Република България ратифицира Конвенцията на 26 януари 2012 г. в името на основната теза на чл.6, ал.1 на Конституцията – хората се раждат свободни и равни по достойнство и права. КПХУ усилва правната тежест на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, като дава и допълнителни лостове за юриспруденцията на съда в Страсбург.
Въпреки тази ратификация и Решението на ЕСПЧОС по делото „Руси Станев срещу България“ практиката на дискриминация по признак „увреждане“ продължава. Публикуваното Становище за промяна на противоконституционния чл.5, ал.1 от ЗЛС [3] на омбудсмана Констатин Пенчев на 15 май е израз на категорична настойчивост за спазване на правата на лица с умствени увреждания в духа на европейската философия. Българското правителство, Конституционният съд, както и националните съдилища трябва да осигурят алтернативи на запрещението, при които да се използват най-малко ограничения на правата на човека.

 

[1] Вж. Анета Генова, „Делото Станев срещу България. Победа на невидимите хора“,сп. Обектив, 2012

[2] Руси Станев в Страсбург – https://www.google.bg/search?q=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M254U43BN6X80QWSqYHwAg&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1242&bih=607#facrc=_&imgrc=k1VIe6pafKkM3M%253A%3BooV47EyHfpDpfM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.legalworld.bg%252Fshowimg.php%253Ffilename%253Dcs400_25427.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.legalworld.bg%252Fshow.php%253Fstoryid%253D25484%3B400%3B300

[3] Националният омбудсман на Република България внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционни чл. 5, ал.1 от ЗЛС – http://www.ombudsman.bg/public-positions/3062#middleWrapper

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.