Евтим Костадинов: Законът за досиетата бе приет след важен обществен дебат, ние стриктно го изпълняваме

 Разговор с Председателя на Комисията по досиета Евтим Костадинов. Въпросите зададе Юлиана Методиева.

Господин председател, преди дни бе освободен от длъжност  Веселин Иванов, директор на „Военна информация“ към МО.  Конфликтът между Комисията по досиета и г-н Иванов се основаваше на упорития му отказ да предаде  оперативните дела на чужди граждани от „златното“ РУМНО, защото се застрашава националната сигурност.[1] Бившият шеф Иванов имаше опора  в  БСП, която упорито твърди, че в  Закона  за разкриване на принадлежност към Държавна сигурност (ЗДРДОПБГДСРСБНА) не е предвидена процедура. Ще получи ли вече Комисията по досиета окомплектован архив от бъдещия титуляр на „военна информация“?

Дали ще получим архива, засега можем само да се надяваме. Досегашният директор Веселин Иванов  като ръководител не намери начин да изпълни Закона за досиетата. Мисля, че той не го и разбираше, а политическата ситуация му помагаше да излъчва публично инсинуации относно последиците от оповестяването на агенти по смисъла на чл.32 от Закона. Ще припомня, че на среща с президента Росен Плевнелиев през 2013 г. бе заявена категорично волята да приключим с този архив. И това щеше да е станало , ако „Военна информация“ни бе предала тези 33 000 архивни единици. За съжаление, имаше медии , които лансираха излишни страхове, свързани с националната сигурност и че съществува заплаха за живота на чуждите граждани. Законодателят изрично е разписал параметрите на оповестяването на сътрудниците на Държавна сигурност, в този смисъл опасност няма. Нека да припомня две неща. Първо, този Законът за разкриване на принадлежност към ДС е приет с консенсус през 2006 г., тоест той изразява волята на всички представени в НС партии – БСП, ДПС, НДСВ, СДС, ДСБ, Българския народен съюз. Второ, Комисията по досиета няма право да обсъжда  който и да било текст от този Закон!

Преди дни стана ясно[2], че съдиите от Първа колегия на ВАС отклоняват  въпроса на националния омбудсман за тълкувателно решение относно противоречивата съдебна практика  по отношение на  Решенията на  Комисията по досиета. Омбудсманът  твърди, че Комисията  „не коментира как и дали са работили сътрудниците, а само обявяват документите във вида, в който са съхранени“[3]. Тоест, няма абсолютно никаква наказателни или лустрационни последици за хората, чиито имена са оповестени. Питането на Константин Пенчев  бe в резултат на отменени  две  решения на Комисията по досиета от ВАС през 2014 г. за оповестяване на принадлежност .  Накратко, ВАС  остава без ясен отговор как Комисията по досиета ще процедира оттук нататък.Изненадан ли сте?

Повече от изненадан съм! Бих искал да ви представя мотивите на  съдиите от ВАС по жалбата на Георги Варадинов, обявен за агент като притежател на  явочна квартира. Непонятно е за нас определението на ВАС за неоснователност на жалбата. Действали  сме изключително съобразно чл.25, т.3 от Закона и сме обявили документа, защото е отговарял на дефиниция по §1,т.1 от ДР. за принадлежност.

В  Мотивите на  ВАС[4] пише , че жалбоподателят Георги  Варадинов   не е знаел за явочната квартира. Може ли да се допусне действително, че не е знаел за какви цели дава квартирата си? Често  медиите тиражират версията, че хикс не е знаел, че ДС ще използва апартамента му за среща с агенти и се жалва, че само по регистрационно картонче го обявяват за ченге. Може ли  да се „подпъхне“ картонче  в архивите на МВР с цел да се опозорят както Георги Варадинов, така и други лица?

Не,Георги  Варадинов не може да не е знаел. За да се наеме квартирата му, той се е съгласявал. Проучвани са били съседите му, правили са график на цялата улица… Направили са му картонче, има и номер, който да отговаря на номера в регистрационния дневник. Това е достатъчно, съгласно Закона, да бъде обявен за агент. Има и още едно лице , което ние оповестихме за принадлежност. Заедно с Варадинов двамата подадоха жалби по съответния ред в Софийски градски съд срещу нас. Загубиха делото, но съответният съдийски състав на Върховния административен съди отмени решенията. Питам, какво друго да прави Комисията по досиета, освен да изпълнява Закона? В него ясно е казано, кои са наличните доказателства. Ние  съобщаваме съобразно изискванията. Не можем и нямаме право на друго. Не можем да водим беседи със съответните лица, за да установим каква точно е била дейността им. Достатъчно е, че е бил регистриран, така е преценил законодателят.

Нима общественият дебат за миналото на комунистическия режим и действията на агентурния апарат на репресивните тайни служби ще се сведе до тези прословути „картончета“!

Очевидно на публиката още не е ясно какво точно е вършил този или друг агент на Държавна сигурност. Но искам да подчертая, че  какъв е обемът  на неговата дейност като тайно ченге не е наша работа. Комисията по досиетата изпълнява волята на законодателя и прилага чл.25. Изследователи, историци могат да обясняват и интерпретират съдържателно работата на агентите и участието им в комунистическите тайни служби и в комунистическия режим като цяло.

В  Решение на Конституционния съд от 2013 г. се казва, че съгласно чл.25 в Закона за досиетата, кадровото дело, ведомост за заплати, собственоръчно подписана декларация, картонче са достатъчно основание за обявяване на принадлежност. Защо според вас в тези последни  две решения  Върховният административен съд атакува решение на Конституционния съд? Не съм чувала за подобен случай.

Върховният административен съд застана срещу Конституционния съд, така е. Но ВАС застана и срещу националния омбудсман. Константин Пенчев  поиска тълкуване заради разнопосочните практики от последните две години, които почнаха да пречат на работата ни, защото се видя, че различните съдебни състави подхождат различно. Жалбоподателят ни осъжда, че прилагаме Закона за досиетата.  Може да има и други искове освен тези двата. Исковете за нанесена обида и преживяне на морални щети могат  да стигнат до 30 хиляди, може и повече. Комисията ще трябва да изплати тези суми, а  това ще бъде от джоба на данокъплатеца.

Нарекохте случилото се  „парадоксална ситуация”, както и че „ ВАС минира дейността ни“. Какво мислите за по-нататъшната ви работа?

Обезпокоен съм.

Константин Пенчев предложи  ремонт на  Закона за разкриване на принадлежност към бившите тайни служби. Какво мислите по тази идея?

Ако се нанесат поправки в сега действащия закон, това няма да е справедливо спрямо обявените вече агенти.

 

[1]https://www.marginalia.bg/analizi/evtim-kostadinov-opitaha-se-da-ubiyat-tempoto-na-rabotata-ni-po-opovestyavane-na-bivshite-kadri-na-ds-2/

[2]https://www.marginalia.bg/analizi/evtim-kostadinov-opitaha-se-da-ubiyat-tempoto-na-rabotata-ni-po-opovestyavane-na-bivshite-kadri-na-ds-2/

[3]http://desebg.com/2011-01-06-11-44-48/2210-2015-03-12-11-36-01

[4] Мотивите на ВАС по това дело се пазят в редакцията.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Юлиана Методиева

Юлиана Методиева е журналист. Главен редактор на в. „1000 дни”. Съосновател на правозащитната организация БХК и главен редактор на нейното издание „Обектив” от 1994 до 2014 г. Автор на социологически изследвания, свързани с медийната свобода, антисемитизма, толерантността и малцинствата. Автор на 3 книги и десетки публикации в различни издания. Сценарист на документалния филм „Те, другите” (режисьор Ани Йотова). Основен спомоществовател на двутомното издание „Депортацията на евреите от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот. 1943“ (автори Румен Аврамов, Надя Данова (2013).