Недопустими практики в Русия затрудняват борбата с HIV

Независимо от неоспоримия напредък в борбата с ХИВ/СПИН през последното десетилетие, в Русия, страна, която има претенции да е част от Европа, продължават да се толерират недопустими практики, които затрудняват намаляването на епидемията. След приемането на закона за „гей пропагандата“, сега на дневен ред идва и закон, който ще вписва всички ХИВ позитивни руснаци в база данни, като те ще бъдат принудени да дават и пръстови отпечатъци.

 1. Хората, които са заразени с ХИВ, често са част от (така или иначе) маргинализирани групи – МСМ[1], инжекционно употребяващи наркотици, затворени малцинствени групи с ниско ниво на здравна култура, предлагащи сексуални услуги.
  В Русия нивото на заразяемост с ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици към 2004 г. е около 80%[2], обикновено на тях не се предлага никаква медицинска помощ. Когато хората са лишени от антиретровирусна терапия, освен че се нарушават човешки права, рискът от заразяване с ХИВ се повишава, което пряко влияе на застрашаването на общественото здраве. (Когато хората са на терапия, този риск рязко намалява).
 2. Конфиденциалността гарантира на пациента спокойствието да разкрива ХИВ статуса си на хората, на които той прецени – на личен лекар, лекуващ лекар, семейство и т.н. Така пряко се подпомага получаването на помощ за заболяването, повишава се качеството на помощта, повишава се относителният дял на хората, които се притесняват за ХИВ статуса си и се тестуват за ХИВ. Това, от своя страна, дава възможност на здравните служби да вземат адекватни превантивни мерки. Липсата на конфиденциалност предпоставя възможност за преследване, корупция, нечовешко и недостойно третиране.
 3. Стигмата, (която е напълно нерационална и лежи на основата на митове) ще се засили в огромен мащаб, като ще постави серопозитивните хора в ролята на жертви и напълно ще ги десоциализира.
 4. ЛГБТ общността, която е крайно дискриминирана в Русия, ще се превърне в поредната изкупителна жертва на изключително неадекватната руска политика. Насилието над ЛГБТ хората ще се повиши, ще им се наложи да се „скрият“ още по-дълбоко.
 5. Русия ще наруши няколко международни документа, по които е страна, като се почне от Всеобщата декларация за правата на човека и Хартата за правата на човека, и ще се дискредитира допълнително пред международната общност.

Огромните рискове са:

 • скриване на рисковите популации и разпространение на ХИВ епидемията в още по-голям мащаб;
 • невъзможност на здравните служби да предложат ефективна помощ;
 • създаване на омраза и засилване на насилието над всички серопозитивни (щото обществото не знае кой гей, кой ром, кой инжектиращ);
 • създаване на предпоставки за преследване и корупция въз основа на ХИВ статус.

 

[1] МСМ е абревиатура за мъже, които правят секс с мъже. Не е задължително да са гей, има немалко хетеросексуални мъже, които го правят например поради проституция и по други причини.

[2] Източник: www.who.int/tb/events/haerry_idu.ppt. Липсват надеждни данни за ситуацията в наши дни.

* Заглавието е на редакцията.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Юлия Георгиева

Юлия Георгиева е координатор застъпнически дейности и аутрич работник по проект „Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици във фондация „Инициатива за здраве“.