Demonstrators-gather-in-Place-de-la-Republique-prior-to-a-mass-unity-rally-to-be-held-in-Paris

Avatar

Жана Николова

Жана Николова е журналист. Работила е във вестниците „24 часа”, „Сега”, „Градски вестник” и за изданието на БХК „Обектив”. Консултант по комуникацията в кампании на неправителствени организации и на институции. Съавтор на наръчник за работа с медиите.