Ако искате да живеете в град без цигански гета…

Местните избори дадоха поредния повод на редица български политически ангажирани лица публично да упражнят омразата си към ромите. Някои нарекоха

Прочетете повече

На гол тумбак чифте политики

Темата за социалните политики за семейството от доста време отсъства от публичния дебат в България. След дългите години на унизителния

Прочетете повече

Пътеводител на политическия стойкаджия

През 1970 г. Президиумът на Народното събрание на НРБ ратифицира Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), който влиза

Прочетете повече