Домашното насилие в цифри

 Около 20% са посочили, че се сблъскват “често” и “по-скоро често” с ограничаване на личните права и свободи като форма

Прочетете повече