„Сите држави и нации се измислени, па и македонската!”: Няколко думи за промяната в Македония

  „Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности [подчертаният текст

Прочетете повече