Ролята на папите в изобретяването на доктрината за комплементарността и анатемосването на “джендъра” от Ватикана

““ Джендър идеологията”, наричана още “джендър теория”, не се отнася до огромното количество трудове в областта на изследванията на социалния

Прочетете повече