Мила Минева: Кой се страхува от „тези деца“, или неслучващите се практики на образователна интеграция

  Гл.ас. Мила Минева, заедно с екип от катедра Социология на СУ работят по проект, който анализира образователните неравенства и

Прочетете повече

Джереми Корбин – нова надежда, или завръщане към политическото

Мила Минева е доктор по социология и преподавател в катедра Социология на Софийски университет. Тя работи и като изследовател към

Прочетете повече