На Дякона Левски Светото Евангелие , рисувание– трета (последна) част

  Пилат, Петър, планината, чашата Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха

Прочетете повече

На Дякона Левски Светото Евангелие, рисувание

Анжамбман В „Речник на символите“ Жан Шевалие и Ален Гербрант цитират станалия общопризнат „Етимологически речник на латинския език“ на Алфред

Прочетете повече

На Дякона Левски Светото Евангелие, рисувание

Есето “На Дякона Левски Светото Евангелие, рисувание” е част от подготвяна книга с есета за български художници и картини с

Прочетете повече

Русия отвътре: два взора

Иван Чалъков е социолог. Защитава докторска дисертация по социология през 1988 г., след което работи като научен сътрудник и старши научен

Прочетете повече

Българската държава – насилническа държава

Историята обича повторенията. Лошото е, че повторенията на/в историята обикновено са зли и насилнически. Особено много това се отнася за

Прочетете повече