Онлайн медиите и езикът на омразата в периода декември 2015 – февруари 2016

Интернет е най-рисковата среда за разпространение на език на омраза. Този извод се потвърждава както от проведените дълбочинни интервюта, така

Прочетете повече