Огнян Минчев: Политикът, общественикът, гражданинът, трябва да притежават почтеност, цялостност

Двама нови политици заявяват, че ще работят само с почтени хора. Хубаво е да споделят как ще ги разпознават. Почтеността

Прочетете повече

Огнян Минчев: Идентичност и интерпретации

  Успешното създаване – възникване на македонска национална идентичност, за която се твърди, че е базирана на обособена история, език

Прочетете повече