Authors Публикации от Росица Милкова

Росица Милкова

rositza.milkowa@gmail.com'
2 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Росица Милкова е завършила е магистърска степен „Публичен мениджмънт и политики“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и бакалавър „Социални дейности“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Има опит в работата в неправителствения сектор по проекти за човешки права и социално включване, както и като експерт по социална работа с деца и семейства в риск.