В търсене на (все) неуместния български пацифизъм

В книгата си “Балкански духове” (Balkan Ghosts, 1993, 1996) Робърт Д. Каплан пътешества през Балканите и тяхната история на военно

Прочетете повече

Морален ли е затворът (български)?

В поредицата „Травма“ досега поставихме проблемите за нечутите гласове на социалното изключване на българските инвалиди, на българските евреи, на българските

Прочетете повече

Забранените травми: Антисемитизъм, антиосманизъм и българската национална идентичност: 2

 2. Антиосманизъм „Аз съм сред тези, които покрай работата си с изворите смятат, че ние, българите, не сме носители на някаква

Прочетете повече

Забранените травми. Антисемитизъм, антиосманизъм и българската национална идентичност

  Пред лицето на подобна жестокост винаги започваме да се тревожим за вината, търсим виновния, стараем се да го изолираме

Прочетете повече

Чие страдание е важно за историята – на победителите или на победените

Колко наказателно е наказателното право у нас?   Колко справедливи са социалните политики –  до независим или зависим живот водят?

Прочетете повече