Стефан Е. Николов: През 1987 или 1988 г., бяхме захласнати от перестройката и поглъщахме всички разкрития

    През 1986 г. американецът Фред Ейдлин на лекция пред социолози в Пловдив – “перестройката е мероприятие на КГБ”.

Прочетете повече