Authors Публикации от Тома Белев

Тома Белев

tomabelev@gmail.com'
2 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРA
Тома Белев е лесовъд, магистър по екология и опазване на природната среда. Твърди за себе си, че е късметлия – 25 години е работил професията си и няма нито един работен ден, през който да му липсвало желание да отиде на работа. Работил е като експерт в различни структури на горската администрация, Зелени Балкани , Асоциация на парковете, бил е преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, НБУ и ЛТУ. Вярва, че днес основната смислена инвестиция на обществото е тази в гражданите и околната среда. Бил е експерт в различни проекти на Световна банка, UNEP, UNDP, GTZ и други международни донори. Гордее се с участието си в създаването на четири природни парка, множество други защитени територии и мрежата „Натура 2000“ у нас, както и с няколко проекта за възстановяване на изчезнали видове.