Ненужната Национална жандармерия на България

  Веселин Вучков е професор по Наказателен процес в Нов български университет, в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“

Прочетете повече

Критично за антитерористичния проектозакон заради несъответствия с Конституцията и ЕКПЧ

Подкрепям идеята антитерористичното законодателство да бъде усъвършенствано. Но – нормотворческият подход би могъл да бъде различен: чрез комплекс от изменения

Прочетете повече