Академичните стандарти на Софийския университет изключват превръщането на университетската катедра в трибуна за стигматизация на индивиди или цели групи

 

Общото събрание на Софийския университет “Свети Климент Охридски” прие декларация на заседанието си днес, свързана с информацията за съдържанието на лекциите на професор Михаил Мирчев. По случая тече проверка, но от висшето училище заявяват, че свободата на словото не трябва да се превръща в алиби за словесна агресия. До проверката на това какво преподава Мирчев се стигна след отворено писмо, подписано от Студентското общество за равенство по повод курса му “Социална работа с ЕТНО групи”(виж тук). В него се казва ясно, че лекциите съдържат “расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание, което нарушава принципите, на които се изгражда университетското образование”. След интервюто на Мирчев по бтв относно лекциите му, протестно писмо написаха и ромски студенти(виж тук).

Етичната комисия към СУ започна проверка, а консервативни и националистически кръгове се обявита в подкрепа на расиста М.Мирчев(виж тук).

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Независимо от течащата процедура за проверка по сигнал на студенти за расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание в лекции на конкретен преподавател на заседанието си, проведено на 18 ноември 2020 г., Общото събрание на Софийския университет “Св. Климент Охридски” прие следната декларация:
Споделяйки убеждението, че Софийският университет “Св. Климент Охридски” е академична институция, която традиционно задава и отстоява високите академични стандарти в България и която същевременно носи своята отговорност за качеството на обществения дебат у нас, заявяваме:

1. Свободата на словото гарантира правото на критика към господстващите разкази и обяснителни модели. Софийският университет отстоява това право, като в същото време не позволява в негово име да бъдат подривани други основополагащи ценности. В този дух чл. 4 от Етичният кодекс на Университета постановява, че академичната свобода “не нарушава чуждото достойнство”. Пагубно не само за академизма, но и за обществото ни е да превръщаме свободата на словото в алиби за словесна агресия.

2. Високите академични стандарти, с които Софийският университет с право се гордее, изключват превръщането на университетската катедра в трибуна за стигматизация на индивиди или цели групи. Нещо повече, подобно говорене ползва научно несъстоятелни понятия, хипотези и подходи в разрез със съвременните изследователски постижения.

 

3. За българското общество са присъщи традициите на търпимост, разбирателство и съвместно живеене. Всякакви дискриминационни, расистки и отричащи равноправието послания противоречат на ангажимента към демокрацията. Но те също така рушат нашите традиции и така подкопават основите, върху които сме изградили съвместното ни съжителство.

 

С оглед на всичко това Софийският университет преутвърждава ангажимента си към традициите на взаимното уважение и разбирателство и решително осъжда всички послания, които с претенцията да бъдат академични омаловажават други начини на живот и култури или под друга форма подриват ценностите на равноправието.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.