Ана Джумалиева: Решението на съда не е окончателно и ще се обжалва от Комисията в законоустановения срок

Госпожо Джумалиева, родителите  на 9 деца  – отец Евгений Янакиев и съпругата му,  подадоха жалба за дискриминация срещу министъра на здравеопазването и директора на Регионалната здравна инспекция в Сливен. Основанията им са, че заради липсата на имунизации става причина да бъдат спрени семейните помощи за двете деца, а едното от тях не е допуснато до детска градина. Това са несъмнено тежки последици за едно многочленно семейство, но ръководената от Вас Комисия за зашита от дискриминация отхвърля жалбата на отец Евгений да съди през КЗД министъра на здравеопазването и директора на Регионалната здравна инспекция в Сливен. Бихте ли пояснили защо твърдите, че институциите не са нарушили Закона за защита от дискриминация?

Решението по така представения казус е постановено от трети специализиран постоянен заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Няма особено мнение по решението от член на състава. Членовете на Комисията постановяват своите решения съгласно Закона за защита от дискриминация и вътрешните си убеждения. Не бих могла да коментирам решенията на независим състав на КЗД.

Административен съд на Сливен приема, че недопускането на детето до градина представлява пряка дискриминация и не намира логика в изразеното от сливенската здравна инспекция становище, че неимунизираните деца поставят в риск имунизираните. Какъв е коментарът Ви?

Към днешна дата на КЗД не е връчен по надлежния ред актът на Административен съд – Сливен, във връзка с обжалваното пред него решение на КЗД по така представения казус. Считам също, че не е професионално да тълкувам или правя преценка на съдържанието на акта на съда в Сливен. Това решение на съда не е окончателно и ще се обжалва от Комисията в законоустановения срок.

Семейството оспорва това решение пред Административния съд. Какво очаквате?

Ние, членовете на КЗД, не живеем с очаквания, а работим по съвест, убеждения и закон.

Виж коментар по казуса на адвокат Силвия Петкова

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Юлиана Методиева

Юлиана Методиева е журналист. Главен редактор на в. „1000 дни”. Съосновател на правозащитната организация БХК и главен редактор на нейното издание „Обектив” от 1994 до 2014 г. Автор на социологически изследвания, свързани с медийната свобода, антисемитизма, толерантността и малцинствата. Автор на 3 книги и десетки публикации в различни издания. Сценарист на документалния филм „Те, другите” (режисьор Ани Йотова). Основен спомоществовател на двутомното издание „Депортацията на евреите от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот. 1943“ (автори Румен Аврамов, Надя Данова (2013).