Хюсеин Хафъзов: Радев подтиква нацията към разединение и се държи по-скоро като демагог и популист, а не като солиден държавник

 

Заради проблематичността на въпроса към Мустафа Карадайъ от президента Румен Радев, публикуваме интервюто в извънстолична медия  на Хюсеин Хафъзов. Бившият депутат от ДПС не се занимава вече с политика, но следи политическите процеси и има отношение към случващото в страната. 

Ето някои акценти от интервюто: “Турците, живеещи в България употребяват абсолютно по същия начин и смисъл понятията Ватан/Родина и Анаватан/Майка Родина/Прародина и затова се чувстваме лично засегнати от непремерените изказвания на президента Радев”; “Тази тема е надполитическа и не касае само ДПС или нейния председател. Това е въпрос на чест за всички нас. Никой не може да обижда турчина в България по темата Родина.”

 

 

Мануела Янева: Г-н Хафъзов, как приемате и анализирате спора между президента Румен Радев и председателя на ДПС Мустафа Карадайъ по темата “Коя е Вашата Родина майка?”

Хюсеин Хафъзов: Преди всичко аз не приемам, че това е  поредната крамола между политици. Темата Родина е достатъчно сериозна и емоционално натоварена и не бива да се приема само като пореден гаф от страна на президента Румен Радев, а като една  тежка обида. Смятам, че той допусна голяма/сериозна държавническа грешка, насочена не само към Мустафа Карадайъ, а към всички турци и мюсюлмани, български граждани, които имат идентични възгледи с тези на г-н Карадайъ по отношение на темата Родина и Родина майка. Безспорно тук поставям въпроса  на принципна и идейна основа, което предполага обединение около тези базисни ценности на всички демократично мислещи граждани, принадлеждащи към модерния цивилизован свят. Това е в духа на европейската мисъл и философия, към която беспорно принадлежим всички ние. Тук няма противоречие. Ние сме носители на толкова много история, култура и душевност, че спокойно можем да твърдим, че успешно съвместяваме елементи на турската и българската културна традиция в рамките на общоевропейската, без да изпадаме в противоречие и вътрешен дискомфорт.
Със своите думи към Карадайъ и алюзиите, които прави, Радев подтиква нацията към разединение и се държи по-скоро като демагог и популист, а не като солиден държавник. Неговият въпрос “Коя е Вашата Родина майка?” поставя под съмнение един толкова неоспорим факт, че нашата обща Родина е България. Нашата – на Радев, Карадайъ, Хафъзов, на всички етноси, които живеем в нея. Това е въпрос, отговорът на който ние не можем да предопределяме за когото и да било и от името на когото и да било. Всеки гражданин на тази страна, който заявява открито своята принадлежност е в правото си да определи Родината си. Нещо повече даже преселник от чужбина, който харесва и обиква България, според мен, има правото да каже България е моя Родина, като моя Родина или моя втора Родина, даже да не е роден тук, формално да не е гражданин, и трябва да се отнесем с уважение към това негово емоционално и сърдечно изживяване.
В конкретния случай обаче аз и мои приятели, с които коментирахме казуса, разбираме думите на Радев като предупреждение, че едва ли не България не е чак толкова наша родина, което ни кара да не се чувстваме като у дома си, да не сме сигурни за нашето бъдеще тук на тази земя.
Питам аз, кой се чувства в такава силна позиция, че да поставя под въпрос принадлежността ни към България? Ако греша в интерпретациите си, нека президентът Радев ме опровергае или се извини не само на Карадайъ, а и на всички нас, които се чувстваме засегнати. Нека се знае, че подобен е прочитът и на много етнически българи, които знаят прекрасно, коя е нашата Родина и какво е тя за нас. Така мислят и стотици хиляди турци и мюсюлмани, български граждани.

А без да целя да Ви засегна, коя е Вашата Родина и на тези “стотици хиляди” наши съграждани? Защо сте толкова обидчиви на тази тема?

Х.Ф.Благодаря ви за въпроса? Преди всичко е необходимо да познавате мисленето, културните кодове и народопсихология на турците и мюсюлманите, живеещи в България.
Прекрасно разбирам,  че поставяте Вашия въпрос добронамерено, за да ми дадете възможност да затвърдим недвусмислено и неоспоримо, че нашата Родина е и ще бъде България.
Но в начина, по който го зададе президентът Радев на Карадайъ има голяма доза обида, той си позволява недопустимо внушение за чувства и възгледи на един политик, който е председател на политическа партия в тази страна.
Запомнете, никой не може и не трябва да се съмнява, че Родината на живеещите в България турци, помаци, роми, арменци, евреи и представители на други етнически групи и разбира се, и на българите, се нарича България. Тя е нашата татковина и по тази тема не приемаме да се прави политика по какъвто и да е повод. Това е надполитически въпрос, който не може да бъде поставян под съмнение. Изключително чувствителни сме и не допускаме даже да се правят шеги, още по-малко да бъдем несправедливо обвинявани.
Не поставяйте под съмнение нашите искрени чувства, лоялност и преданост към нашата Родина. Тук се раждаме, учим,  развиваме, трудим се, отглеждаме поколенията си, организираме своя бит, празнуваме и скърбим по различни поводи, полагаме тленните останки на любимите си хора. Родната българска земя ни храни, утешава, приютява в своите обятия, в нея намираме своята опора и спокойствие. Мила ни е, вярвайте ни! Без значение къде се намира в странство по стечение на обстоятелствата роденият в България турчин, подобно на българина, носи в сърцето си спомените и красотата на родния край навсякъде със себе си. Често, когато бъдат попитани изселниците ни в Турция, откъде си, те отговарят, че Ватана/Vatan, тоест Родината им, родното им място, е България и след това конкретизират населеното място, откъдето са – Шумен, Силистра или Кирково.

Какъв е произходът на този спор между президент Радев и Карадайъ?

Началото беше поставено от един изопачен превод от турски език на изказване на Мустафа Карадайъ в разговор с председателя на Туския парламент г-н Мустафа Шентоп.
Президентът или е бил подведен от този неправилен превод, или просто е решил да злоупотреби с темата, позовавайки се на грешен превод.
Невежество или недобронамереност, не знаем, но е недопустим фактът, че президентът не е поискал незабавно да му бъде открит оригиналният текст на турски и да му бъде преведен коректно, за да изготви своята позиция обективно. Явно не го е сторил и това доведе до несправедливо обвинение към Карадайъ, който в своето изказване не назова Турция своя Родина (Vatan) а Anavatan в смисъла на Родина майка.  Тук вече нека поясним какво е имал предвид. Защитавам позицията на Карадайъ, защото именно тези негови възгледи се споделят от почти всички турци, живеещи в България. Това е доста широкоразпространен изказ, изразяван от стотици и хиляди общественици, политици, граждани на страната ни с турска идентичност. Той не казва нищо ново и различно от това, което по-рано са казвали много други. А именно, че България е нашата Родина, а Турция е нашата прародина, родината на нашите деди и предци, на нашите исторически корени и произход, свързан с отминали времена, географска територия, от която произхождаме и е част от нашата етническа и религиозна култура, която ние сме успели да преобразим в специфично нашенска през вековете и затова тя е уникална по своята същност. Да твърдим, че нямаме нищо общо с Турция е изопачаване на историческата истина и е приемане на тезисите на “Възродителния процес”, че в България турци няма и всички, които твърдят че са турци и имат турско самосъзнание са потурчени и помохамеданчени българи. А това не е вярно.
Така че, по темата Родина майка ние сме водени от исторически сантимент и това се подсилва от факта, че много наши съграждани се върнаха да живеят в Турция по ред неблагоприятни причини, намериха там своя дом, без да късат връзка с родната си България.

И какво укоримо има в това да наречеш Родина майка земята, от която са дошли твоите прадеди преди векове?

Посещавайки Турция, често си припомняме тези исторически корени и търсим подход за решение на съвременни проблеми и каузи. Ние, представлявайки родината си България, от позицията на български граждани, поставяме своите идеи и работим за добрите двустранни отношения.
Прочетох и си преведох дословно и по смисъл думите на председателя на ДПС и смятам, че не е изразил нещо, което да заслужава критика и упреци. Преводът в българските медии беше неточен и грешен.  Турците, живеещи в България употребяват абсолютно по същия начин и смисъл понятията Ватан/Родина и Анаватан/Майка Родина/Прародина и затова се чувстваме лично засегнати от непремерените изказвания на президента Радев.
Многократно беше правена съпоставка и беше поставян въпросът за българите, живеещи от столетия в Молдова и Украйна, но аз бих искал да предложа още един пример за размисъл.
През последните десетилетия имаме стотици хиляди наши съграждани, които трайно се установиха да работят и живеят в различни държави по света. Една част от тях няма да се върнат в България, те раждат, образоват и възпитават своето поколение в чужбина. Нека се замислим как след няколко поколения и столетия, ако етнически българи, живеещи в Швеция или Германия, съхранят своите език, идентичност и самосъзнание и, без значение дали все още поддържат или са се отказали от българско гражданство, обявят България за своя Родина майка, родината на техните деди и праотци, а страната в която са се родили, живеят и изградили своя нов бит за своя Родина. Някой може ли да им откаже това право или да им се сърди за тези чувства и възприятия?

Изглежда, че  тази тема е била актуална за Вас и други представители на малцинствата. Какви са изводите, които си правите?

Тази тема е надполитическа и не касае само ДПС или нейния председател. Това е въпрос на чест за всички нас. Никой не може да обижда турчина в България по темата Родина. Нямаме съмнение коя е нашата Родина и призоваваме никой да не си позволява да се гаври с нас по какъвто и да е начин. Това се е оформило в нашето съзнание по много социо-културни и исторически причини, преживени през столетията и никога не сме нарушавали своята вярност към България. Президентът Радев явно не познава мисленето, чувствата, профила на турчина в България или просто проявява демагогия с определена цел.
В случая има несправедливо отношение към Мустафа Карадайъ, което води до емоционална защита на неговата теза и позиция, то е в състояние да консолидира голяма надпартийна и надполитическа маса  граждани в негова защита.
Съвсем основателно това би могло да бъде главна предизборна тема за ДПС, защото за част от обществото явно има още неизяснени обстоятелства по една толкова базисна и важна тема, която ние за себе си сме изяснили по категоричен начин и сме го показвали винаги при всякакви обстоятелства, даже и в много трудни периоди като т. нар. “Възродителен процес”. Колкото и да не иска да повярва президентът Радев ние все по-често ще твърдим, изразяваме на висок глас и доказваме, че България е наш общ дом и Родина.
Между другото, аз ви приканвам да направите справка колко често Мустафа Карадайъ в свои публични изяви, изказвания, особено на митинги употребява и акцентира именно върху понятието Родина и за коя Родина става дума.
Нека всички, които обвиняват и обиждат не само Карадайъ, а и когото и да било по темата Родина, знаят, че ни нараняват дълбоко, а това не е полезно за единството на нацията и общата ни цел – добруването на народа и развитието на държавата. Призовавам да преодолеем своите подозрения и различия и да ратуваме за мир, благоденствие и просперитета на нашата Родината България.
В заключение ще си позволя да цитирам едно знаково стихотворение на нашия съгражданин покойния бургаски поет Реджеб Кюпчю, с което поздравявам читателите на Вашата медия, но се надявам, че ще бъде прочетено и от президента Радев:

БЪЛГАРИЯ

Аз не съм чужденец,
аз съм твой син.
Твоето слънце,
твоето гергефено нощно небе
ме познават.
Познават ме твоите пътища,
по които вървях
и вървя.

Като дете, когато прохождах,
паднах
и целунах земята ти
и след тази целувка
направих
своята първа крачка –
следата ми от този миг
е тук,
на твоята земя.

Тъй както първата любов
и тази моя първа крачка
не се забравя,
не се забравя никога.
Аз не съм чужденец,
аз съм твой син.
И сълзите ми са твои –
от радост или от тъга.

Моята майка,
моят баща,
които с ръцете си
съм спуснал в гроба,
лежат в земята ти,
Българийо.
Аз съм твой син
и мои са твоите пътища.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.