Ще позволим ли тоталитарното минало да влезе в общото ни европейско бъдеще?

 

14 решения на Европейския съд по правата на човека срещу България и в полза на македонците в Съвета на Европа не са променили положението

 

Европейският съюз (ЕС) гордо се стреми да изгради общество, в което да преобладават приобщаването, толерантността, справедливостта, солидарността и недискриминацията. Насърчаването на свободата, човешкото достойнство, равенството, върховенството на закона и правата на човека са част от така наречените „критерии от Копенхаген“, които страните кандидатки трябва да изпълнят, преди да се присъединят към ЕС. Чрез такъв процес старите „болести“ на континента се „излекуват“ и оставят в миналото, като по този начин се гарантира по-добро бъдеще за всички.

Е, поне такава е теорията. В действителност правата на човека и по-специално правата на малцинствата са оставени в дъното на списъка с приоритети за европейска интеграция. Нека да илюстрирам с тъжна и истинска история. Преди осем десетилетия, страхувайки се да не загуби част от територията си, комунистическа България прецени, че единственото решение е да асимилира своите малцинства в „единна социалистическа българска нация“. Това беше направено чрез поредица от т. нар. „възродителни процеси”, насочени – през различни периоди – към всички традиционни малцинства, заселени в България, като турци, роми, помаци, македонци и др. Асимилацията на етнически македонци започна през 1963 г. при диктатора Тодор Живков, който провъзгласи, че „такова малцинство в България няма и не може да има“, което изпрати стотици хора в затвори и интернации. След падането на комунизма в България асимилацията на македонците продължи. ЕС, поради геополитически опасения (т.е. желанието да измъкне региона от хватката на Русия), прие България, без страната да е изпълнила критериите за малцинствата. Европейският свободен алианс (EFA) основателно възрази и поиска България да признае македонското малцинство, преди да бъде приета в ЕС. За съжаление по-голямата част от членовете на европейския парламент се интересуваха повече от геополитиката, отколкото от законността и правата на човека и затова предложението на EFA не получи подкрепата на мнозинството в Европейския парламент.

14 решения на Европейския съд по правата на човека срещу България и в полза на македонците в Съвета на Европа не са променили положението. ЕС продължава да се измъква от проблемите с правата на човека, особено на малцинствата, като ги оставя на милостта на държавите-членки. Така всичко е предоставено на „добрата воля“ на страните членки. В България обаче тази «добра воля» има зла умисъл и малцинствата се третират като врагове на държавата или „опасност за националната сигурност“, застрашаващи „единството на нацията“ и „заплашващи териториалната цялост“. Това е реалността и ежедневието за членовете на македонското малцинство в България.

Но проблемът не свършва до тук и не остава само в границите на България. Като всяка нелекувана болест сега се разпространява и заплашва да „зарази“ самия Съюз. Окуражена от приемането си като член на ЕС, заедно с тоталитарната си антималцинствена политика, България сега се опитва да наложи волята си на други държави. След като бе приета, без да признава македонското малцинство, сега София официално иска отричането на македонското малцинство да стане условие за членство в ЕС, като го посочва като официална причина за ветото което наложи върху началото на преговорите за присъединяване с Македония!

За съжаление, това се случва, когато проблемите не се решават в ранната им „детска възраст“. От години правозащитниците, застъпващи се за правата на македонците в България се сблъскват с принципа на работа на европейските институции: ако няма конфликт – няма проблем; практика, която неизбежно води до ескалация на проблемите в конфликти. Това ни води до два важни въпроса, за които трябва да се замислим: Ще позволим ли на страни като България да превърнат дискриминацията в европейска ценност? Ще оставим ли тоталитарното минало да повлияе на общото ни бъдеще? Македонците в България очакват отговор …

Публикувано в op-ed-will-we-allow-the-totalitarian-past-to-enter-our-common-european-future

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика
ratevski@gmail.com'

Стойко Стойков

д.и.н Стойко Стойков, авторът е македонец