Безработицата е най-вече проблем на младите хора

 

NEETs или „Not in Education, Employment, or Training“ са млади хора между 15 и 24 годишна възраст, които са извън системите на образование, обучение или трудова заетост. Първоначалната възрастова категория е разширена до 29 години. В световен мащаб 30 процента от младите жени и 13 на сто от младите мъже бяха класифицирани като NEET през 2018 г. , правейки безработицата най-вече проблем за младите хора. Тревожно е, че значителна част от тийнейджърите на възраст между 15-19 години, които не са част от образователната система, също не са нито в заетостта, нито участници в някакво обучение.

Елис Емин е студентка по журналистика в Анкара, Турция

 

 

 

След започването на Световната икономическа криза през 2008 година, се регистрира висок дял на безработица сред младежите, което от своя страна води до риск от маргинализация и бедност.

Международната организация на труда, в своя доклад за Световна заетост и социални перспективи – тенденциите за 2019 година, съобщава че 1 от всеки 5 младежи принадлежи към тази категория. В дългосрочен план високата стойност на NEET затруднява развитието на икономиката през устойчив период. Световният процент на NEET е намалял с едва 2 процентни пункта между 2005 г. и 2018 г.

Когато младите хора са извън системите на трудова заетост, образование или обучение (NEET), те не са в състояние да придобият умения, които в бъдеще ще се оценяват на пазара на труда, което респективно намалява бъдещите им шансове за намиране на работа и в дългосрочен план подкопава способността на икономиката да расте и да е в състояние на устойчив период.

Позитивен пример в България е „Център за развитие на устойчиви общности“, който работи по темата в Пернишкия регион като ще се срещне със 500 представители на групата и ще обучи близо 150 от тях.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика