„Амалипе“ призова към образование, а не към ответни протестни действия

На 10.07 бе организирана пресконференция от председателя на центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Деян Колев. Сред участниците бяха д-р Асен Колев от Асеновград, свързан с различни ромски организации в града, г-жа Весела Иванова, директор на софийското многонационално училище „Бачо Киро” и г-жа Лава Коцева, директор на училище „Св.Св. Кирил и Методий” в село Априлово, Горна Малина, с преобладаващ брой ученици от ромски произход.

Причините за свикването на пресконференцията бяха увеличаването на междуетническото напрежение след инцидента в Асеновград, както и подписката и писмото до премиера и министъра на образованието с призива за превенция на етническото напрежение.

Основен проблем според Деян Колев, е тенденцията криминални инциденти да се превръщат в етнически, като случилото се между гребците и ромите не е изолиран случай. По подобен модел са се развили събитията и в Катуница, и в Гърмен. Особено опасно е при раздаването на правосъдие при извършване на престъпление да се взима предвид преди всичко етническия произход на извършителя. Резултатът от това е, че така деянието се превръща от индивидуално в колективно и съответно мерките и наказанието на извършителя не засягат само него, а, както и в този случай, целия ромски етнос.

В контекста на стремежа към интеграция това е установяване на порочен кръг, в който именно онези роми, които се опитват да се образоват и да станат действена и полезна част от българското общество, най-силно понасят негативите от агресивното отношение към техния етнос. Според Колев престъпленията трябва да се разглеждат като криминални прояви, а не като устойчива характеристика на определен етнос, с подтекст, че само той е способен на такива деяния, за разлика от едно непогрешимо и представено само от добри хора и граждани мнозинство, с друг етнически произход.

Г-жа Коцева от своя страна призова подобни случаи да се разглеждат локално, със залавяне и наказване на конкретните извършители. Обратното представлява заплаха за мира и сигурността на хората от цялата страна, без значение с какъв етнически произход са те. Тя сподели трудностите в образователния процес и апелира към съсредоточаването върху проблемите на образованието и ранното отпадане от училище на ромските деца, често дължащи се на много по-сложни фактори и причини, отколкото простото обяснение, че на ромските деца не им се учи. От натрупания й опит като преподавател и директор, тя споделя, че е изключително важно да се работи гъвкаво и с разбиране както с учениците, така и със семействата им. Педагогът добави, че интегрирането на различния е винаги много сложен и изискващ усилия процес, който колкото по-рано започне, толкова по-голям успех ще има. Приемането на дете в първи клас, с различен етнически произход от съучениците му, е много по-възможно и успешно, отколкото ако то е в седми. Тогава изградените в семейството и обществото стереотипи са много по-трудни за преодоляване от всички.

В обобщение  Деян Колев, подкрепен от д-р Асен Колев, заяви, че изключително опасно и непрепоръчително е ромите да пристъпят към ответни протестни действия, въпреки числовата им и организационна готовност за това. Начините за справянето с подобни ситуации на етническо напрежение са включването на все повече хора на различни нива в проекти и дейности, които помагат на всички да усвоят и заживеят в културата на толерантността, спазването на законите, подобряването и разпространението на образованието във всички слоеве и представители на обществото. Той обясни разликата между гето и махала с акцента, че „гетоизираните” роми са определен процент от всички останали, които най-вече по финансови причини нямат избор къде и как да живеят. За другите е валидна целта както да запазят идентичността, културата и начина си живот, така и да успеят да се превърнат в една неделима и политически представена част от българското общество.

 

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Марта Методиева

Марта Методиева е преподавател, преводач и редактор. В продължение на 5 години преподава латински и римска литература в НБУ, а понастоящем в НГДЕК и в СУ „Климент Охридски”. Преводач е на множество статии и на три книги от английски и от френски. Сред тях е забележителният труд на френския професор по право от сръбски произход Свободан Милачич, „От ерата на идеологията, към ерата на политиката”. 10 години води рубриката „По света” в изданието на „Обектив” на Българския хелзинкски комитет, в който членува в продължение на три години. От края на октомври, 2019г., е доктор по Теория и история на културата към ИБЦТ на БАН.