Разград:Гражданският сектор с препоръки към плановете за интеграция на ромите

Заседанието се проведе в почти пълен състав от определените представители на различни институции от региона, за активната дейност на Областния съвет ръководителят на правния екип на Фондация „Програма „Достъп до информация“ Александър Кашъмов отправи поздравления към Областна администрация.

paz

 Той характеризира ролята на Областните администрации като координираща между централната власт и общините по отношение на изпълнение на националните приоритети и разходването на държавните финанси, в случая за реализация на дейности по интеграционните политики.

Кашъмов представи резултати от проведен мониторинг на публичните разходи за изпълнение на общинските планове за интеграция в страната. Данните от него сочат, че сред институциите най-висок е процентът на публикувани на интернет страниците стратегии при Областните администрации – 68%, планове за реализация на стратегиите са публикувани при 14% от областните управи, а отчети за изпълнение на плановете – също при 14%. За седем общини е направен по-обстоен анализ за реализацията на стратегиите, сред тях и община Исперих, където след искане по Закона за достъп до информация предоставили данни за дейностите и публикуваните документи.

Диян Данков от Сдружение „Асоциация Интегро” направи презентация на основните принципи на бюджетен процес, отворен за обществено ангажиране и гражданско участие. Тази информация заедно с презентацията на Кадрин Хасанов от Сдружение „Асоциация Интегро” за кратки насоки в процеса на отворено финансово планиране ще бъдат предоставени на общинските администрации, за да подпомогнат тяхната дейност в тази сфера.

Представителите на гражданския сектор също подкрепиха препоръките, отправени в презентациите. Те са свързани с включване на ромите в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на плановете за интеграция; подобряване разбирането на причините за проблемите на ромските общности и насочване на адекватни мерки за разрешаването им; изработване на точна оценка на наличните и необходими ресурси и планиране на конкретни източници на финансиране; разработване на система от индикатори, адекватни за съответната община и общност, предприемане на мерки за включване на политиката за интеграция в цялостната политика на общината и плановете за интеграция да станат част от общинските планове за развитие.

Участниците в заседанието се обединиха около позицията, че  вече са налице резултати от Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система, по който се работи от няколко месеца и това е сред правилните стъпки от страна на държавната и местните власти по отношение на интеграцията на малцинствата.

В началото на заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Разград бе актуализиран неговият състав, като бе включен в Съвета новият началник на РУО Ангел Петков.

Dariknews

 

 
 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика
Avatar
Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.