Държавна агенция „Разузнаване“ коментира: Не сме предоставяли на „24 часа“ нито официална, нито неофициална информация!

48 часа след публикуване на Отвореното писмо, в което „Маргиналия“ настояваше за информация относно разпространяване на дискриминационни твърдение в масов вестник ( https://www.marginalia.bg/aktsent/otvoreno-pismo/ ), от офиса на  Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР)  бе изпратен отговор. В него Председателят на ДАР Драгомир Димитров категорично опровергава твърдението на вестник „24 часа“, че от Агенцията са предоставяли информация, цитирана  като „отчет“, изготвен от „експерти от бранша“. „Отговорност за компетентността в работата на СМИ следва да бъде носена от професионалните общности и контролните органи“, каза той.

Основното внушение на  вестника беше , че „ромските махали са най-бедни и радикални“ и като такива те представлявали „заплаха за териториалната цялост на България“.  

Ето пълният текст на писмото:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ РАЗУЗНАВАНЕ

ДО:

Г-жа Юлиана Методиева – главен редактор на онлайн платформа за човешки права „Маргиналия“

Г-н Емил Коен – Председател на сдружение за човешки права „Маргиналия“

ОТ:

Г-н Драгомир Димитров – председател на Държавна агенция „Разузнаване“

Уважаема госпожо Методиева,

Уважаеми господин Коен,

На основание чл.133, ал. 4 от Закона за публичните финанси ДАР е изготвила  и предоставила на съответните държавни органи „Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за първото полугодие на 2017 г.“. Резюме на отчета е публикувано на официалния сайт на Агенцията, която споделя разбирането, че българското общество следва да бъде информирано относно дейността, основните резултати и изразходването на бюджетни средства от ДАР.

Държавна агенция „Разузнаване“ е служба за външно разузнаване, чиято дейност по придобиване на разузнавателна информация адресира рисковете и заплахите, идващи извън територията Р България. В тази връзка цитираните от Вас медийни публикации касаят проблематика извън компетенциите и областите на дейност на ДАР.

В отговор на зададените от Вас въпроси Ви информирам, че в „Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за първото полугодие на 2017 г.“ не съществува цитираната в споменатите публикации, или подобна „информация“.

ДАР не е предоставяла допълнителна информация на цитираната от Вас медия (или други медии) нито официално, нито неофициално. Отговорност за компетентността и коректността в работата на средствата за масово осведомяване, техните медийни политики и публикации следва да бъде носена от професионалните общности и съответните контролни органи.

13.09.2017 г.                                                           С уважение,

Др. Димитров

Председател на ДАР

Ръководството на „Маргиналия“ смята, че разпространяването на фалшиви новини, които уронват доброто име както на човека, така и на  отделната /в случая – ромската/ общност, е нарушение на Етичния кодекс на българските медии. Крайно време е Етичната комисия за медии да преразгледа стандартите за журналистика, като посочи обхвата за НЕДОПУСТИМО журналистическо поведение.

Прокуратурата също е на ход.

 

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.