Главно мюфтийство: Преименуването на топонимиите в Стара Загора е нарушение на правото в съвременна Европа и демократизацията в България

Периодичните опити на местните власти да променят географски наименования с мюсюлманско-турско изражение или асоциация с български е повод за сериозно безпокойство сред мюсюлманската общност в България, се казва в прессъобщение на Главно мюфтийство.  В Декларация ръководството на вероизповеданието изразява възмущение във връзка със смяна на топонимиите в община Стара Загора.
Ето текста:
През май 2018 г. Общинския съвет в Стара Загора реши да възобнови дейността си по преименуване на турско-арабските топонимии в територията на общината чрез създадената временна комисия за изработването на стратегия за смяна на чуждите с български имена на местности и обекти в общината.
Някои членове на комисията, направили изказване по време на дебатите и пред медиите, че наименованията на местностите не са били съвременни и европейски, както и че са загубили своето техническо, историческо и морално значение за гражданите и не са били в съгласие със съвременните реалности и с принципите на българската именна система, както и, че се произнасят трудно и били лишени от съвременно звучене. Също така е направено изказване, че според Указ № 1315 от 1975 год. на Държавния съвет, който е бил в сила и до днес: „Наименованията трябва да отразяват богатството и красотата на българския език, да са благозвучни, разбираеми, лесни за произнасяне. Да внушават чувство за достойнство и гордост”.
Тези мотиви са абсурдни и дори смешни. Трудното произношение на наименования не са основание за промяната им. Всички знаем, че основният мотив е друг. А именно, че топонимиите са турско-арабски и те трябва да се заличават, не бива да има нищо, което да напомня исляма в територията на общината.
Този факт буди сериозни притеснения и представлява нарушение на достиженията на правото в съвременна Европа и демократизацията в България, след размирните периоди и „студената война“.
Това начинание е своеобразен “възродителен процес”, който този път засяга не имената на хората, а имената на обектите и географските местности. Това е политическо нахлуване в естествената територия на езика и има негативно отражение върху религиозната и етническата толерантност на мултикултурното общество в България.
Не зависимо каква е религиозната и етническата принадлежности всички сме равна съставна част на това общество.  Да се заличават имена поради не българския произход на топонимиите и географските обекти не подхожда на държава като България, която се афишира в Европа и света като мултикултурна и многообразна страна и по важното това е престъпление срещу съвместния начин на живот. Силно вярваме, че ще се върне от тази грешка.
Важно е да се отбележи, че повечето от тези географски обекти никога не са имали други имена в историята. Наименованията не се считат и за чужди, както твърдят членовете на комисията. Те никога не са били чужди, те са наши – български, принадлежат на тези земи и общата ни история от векове наред. И точно тези особености на топонимиите отразяват богатството и красотата на българския език.
Тези опити на местните съвети да приемат спорни решения по исторически въпроси, представлява избирателно четене на историята. Това също така, означава отричане и опит за заличаване на историята.
Смяната на наименованията показва, че нивото на расизма и нетолерантността спрямо всичко, свързано с мюсюлманите са в много критични стойности. Този процес е изключително опасен и може да провокира нова разделителна линия в обществото, което тепърва лекува раните си от така наречения „възродителен процес“.
През последните няколко месеца, този акт е поредният, който недвусмислено показва, че мюсюлманите и турците в България представляват заплаха за страната и че възприемани като чужди „елементи“, въпреки, че живеем от векове наред рамо до рамо и споделяме една и съща съдба.
Такива инициативи намаляват доверието на гражданите към държавата и нейните институции. Това е акт, който накърнява чувствата на турците и мюсюлманите, те се чувстват обидени, отблъснати и отчуждени. Това напомня за близкото минало, когато беше посегнато на достойнството и идентичността на хората с подобни мотиви, каквито са и на общинските съветници към настояще в общ. Стара Загора.
С настоящето призоваваме общинският съвет на Стара Загора да се откаже от смяната на топонимиите, които са турско-арабски произход и вместо това да изразходи тази енергия в по-полезна инициатива в територията на общината.
Обръщаме се към всички български институции, да обърнат сериозно внимание на настоящия въпрос, като се задълбочат в смисъла и значението на този акт и ефектите върху историята, които ще бъдат прочитани в бъдеще.
Призоваваме гражданското общество и неправителствените организации също да изкажат своето мнение по този сериозен въпрос, който касае миналото, настоящето и бъдещето.
Мюсюлманите в България винаги са били добросъвестни, лоялни и всеотдайни граждани на своята родина и не заслужават това поведение. Ние бихме искали да живеем в родината си като равностойни граждани.Мюсюлманско изповедание искрено се надява, че ще се предприемат необходимите стъпки за разрешаване на този въпрос.
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.