Главно мюфтийство: Преименуването на топонимиите в Стара Загора е нарушение на правото в съвременна Европа и демократизацията в България

Периодичните опити на местните власти да променят географски наименования с мюсюлманско-турско изражение или асоциация с български е повод за сериозно безпокойство сред мюсюлманската общност в България, се казва в прессъобщение на Главно мюфтийство.  В Декларация ръководството на вероизповеданието изразява възмущение във връзка със смяна на топонимиите в община Стара Загора.
Ето текста:
През май 2018 г. Общинския съвет в Стара Загора реши да възобнови дейността си по преименуване на турско-арабските топонимии в територията на общината чрез създадената временна комисия за изработването на стратегия за смяна на чуждите с български имена на местности и обекти в общината.
Някои членове на комисията, направили изказване по време на дебатите и пред медиите, че наименованията на местностите не са били съвременни и европейски, както и че са загубили своето техническо, историческо и морално значение за гражданите и не са били в съгласие със съвременните реалности и с принципите на българската именна система, както и, че се произнасят трудно и били лишени от съвременно звучене. Също така е направено изказване, че според Указ № 1315 от 1975 год. на Държавния съвет, който е бил в сила и до днес: „Наименованията трябва да отразяват богатството и красотата на българския език, да са благозвучни, разбираеми, лесни за произнасяне. Да внушават чувство за достойнство и гордост“.
Тези мотиви са абсурдни и дори смешни. Трудното произношение на наименования не са основание за промяната им. Всички знаем, че основният мотив е друг. А именно, че топонимиите са турско-арабски и те трябва да се заличават, не бива да има нищо, което да напомня исляма в територията на общината.
Този факт буди сериозни притеснения и представлява нарушение на достиженията на правото в съвременна Европа и демократизацията в България, след размирните периоди и „студената война“.
Това начинание е своеобразен „възродителен процес“, който този път засяга не имената на хората, а имената на обектите и географските местности. Това е политическо нахлуване в естествената територия на езика и има негативно отражение върху религиозната и етническата толерантност на мултикултурното общество в България.
Не зависимо каква е религиозната и етническата принадлежности всички сме равна съставна част на това общество.  Да се заличават имена поради не българския произход на топонимиите и географските обекти не подхожда на държава като България, която се афишира в Европа и света като мултикултурна и многообразна страна и по важното това е престъпление срещу съвместния начин на живот. Силно вярваме, че ще се върне от тази грешка.
Важно е да се отбележи, че повечето от тези географски обекти никога не са имали други имена в историята. Наименованията не се считат и за чужди, както твърдят членовете на комисията. Те никога не са били чужди, те са наши – български, принадлежат на тези земи и общата ни история от векове наред. И точно тези особености на топонимиите отразяват богатството и красотата на българския език.
Тези опити на местните съвети да приемат спорни решения по исторически въпроси, представлява избирателно четене на историята. Това също така, означава отричане и опит за заличаване на историята.
Смяната на наименованията показва, че нивото на расизма и нетолерантността спрямо всичко, свързано с мюсюлманите са в много критични стойности. Този процес е изключително опасен и може да провокира нова разделителна линия в обществото, което тепърва лекува раните си от така наречения „възродителен процес“.
През последните няколко месеца, този акт е поредният, който недвусмислено показва, че мюсюлманите и турците в България представляват заплаха за страната и че възприемани като чужди „елементи“, въпреки, че живеем от векове наред рамо до рамо и споделяме една и съща съдба.
Такива инициативи намаляват доверието на гражданите към държавата и нейните институции. Това е акт, който накърнява чувствата на турците и мюсюлманите, те се чувстват обидени, отблъснати и отчуждени. Това напомня за близкото минало, когато беше посегнато на достойнството и идентичността на хората с подобни мотиви, каквито са и на общинските съветници към настояще в общ. Стара Загора.
С настоящето призоваваме общинският съвет на Стара Загора да се откаже от смяната на топонимиите, които са турско-арабски произход и вместо това да изразходи тази енергия в по-полезна инициатива в територията на общината.
Обръщаме се към всички български институции, да обърнат сериозно внимание на настоящия въпрос, като се задълбочат в смисъла и значението на този акт и ефектите върху историята, които ще бъдат прочитани в бъдеще.
Призоваваме гражданското общество и неправителствените организации също да изкажат своето мнение по този сериозен въпрос, който касае миналото, настоящето и бъдещето.
Мюсюлманите в България винаги са били добросъвестни, лоялни и всеотдайни граждани на своята родина и не заслужават това поведение. Ние бихме искали да живеем в родината си като равностойни граждани.Мюсюлманско изповедание искрено се надява, че ще се предприемат необходимите стъпки за разрешаване на този въпрос.
Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.