Български ромски организации: време е да поемем отговорността за имиджа и живота си

Споделете статията:

Близо тридесет ромски организации от България публикуваха във вторник декларация, в която приветстват инициативата за създаване на Европейски ромски институт (ЕРИ).

Наскоро беше обявен планът на Съвета на Европа, Фондация „Отворено общество” и на редица международни ромски организации да бъде създаден Европейски ромски институт. По този повод двадесет и осемте организации, обединени в коалиция „Интелект”, заявиха че е крайно време „ромите да поемем лидерството в определянето на това, кои сме ние”. „Векове наред нашият имидж се оформя под мощното въздействие на исторически оформили се стереотипи и предразсъдъци”, казват още от коалиция „Интелект“. „Време е ние самите да поемем отговорността както за имиджа, така и за живота си”, се призовава в декларацията.

Създаването на този институт ще гарантира, че ще се осъществяват политики и подходи, които генерират уважение към достойнство и идентичността на ромите, казват още 28-те организации. Според тях това е необходимо, защото в продължение на десетилетие интеграционните политики са се съсредоточавали върху преодоляването на маргинализацията на ромите, причинена „от бедност и структурни неравенства и се предлагат политики за бедни на всички роми”, които не отчитат вътрешните различия в ромската общност. „Да създадем условия не само за облекчаване на бедността на бедните роми, а и за социална мобилност на младите роми, които избират проактивна жизнена стратегия и избират развитието пред невежеството”, се призовава в декларацията.

Миналата седмица Marginalia публикува информация за изследване на проблеми, с които се сблъскват мобилните роми и техните деца, конкретно – на проблемите с българската образователна система.

Организациите очакват от новия институт да осигури „най-високи качество на стандартите в областта на изкуството и културата“, за да се гордеят ромите със своите творци и интелектуалци и да са горди, че допринасят „за световната културна съкровищница, както и за културните съкровищници на отделните държави от Европейския съюз и извън него“.

Крайно време е културата и изкуството на нашите творци да станат източник на общностна гордост за всички роми и особено за младите, които сега се срамуват от произхода си”, се казва в декларацията.

Подписалите документа вярват, че новият Европейски ромски институт ще осигури „активна и постоянна комуникация с европейски и национални медии в областта на изкуството, културата и историята на ромите“. Това, според тях, ще популяризира ромските културни постижения сред мнозинството и ще допринесе за промяна на обществените отношения между роми и не-роми. По този начин, според 28-те организации, ще „стартира процес на изграждане на интеркултурно общество в рамките на Европа и извън нея”.

Подписалите декларацията очакват от новата структура „да осигури широка обществена информираност за разнообразието на ромския език в европейския контекст и извън него и да изтъкне с разнообразни подходи и средства богатството, красотата и значимостта му като основен маркер на културната идентичност”. Те смятат, че новата структура ще допринесе „за повишаване гордостта на членовете на ромските общности от майчиния им език и насърчаването им активно да го изучават и развиват в училища, университети и други образователни и културни институции”.

Ето кои са подписалите декларацията:

 1. Ангел Ангелов, Местна Активна Група, гр. Шумен
 2. Асен Асенов, Регионален представител на Мрежата на здравните медиатори, Шумен
 3. Борислав Младенов, Център за местни и регионални политики, Никола Козлево
 4. Даниела Михайлова, Сдружение „Равни възможности”, София
 5. Демир Янев, Фондация „Ромска Солидаронст”, Петрич
 6. Д-р Стефан Панайотов, Фондация „Здравето на ромите”, град Сливен
 7. Емил Стефанов, Сдружение „Рома – Завет“
 8. Жеман Хасан, Регионален представител на Мрежата на здравните медиатори, Варна
 9. Кадрин Хасанов, Сдружение ГОРД – Раковски
 10. Калина Бозева, Фондация Междуетническа инициатива за човешки права, София
 11. Кина Асенова, Фондация „Болни от Астма”, Ямбол
 12. Курти Колев, Специалист по етническите и интеграционните въпроси, община Котел
 13. Лилия Макавеева, Асоциация „Интегро“, Разград
 14. Метин Шефкет, Председател на Читалище „Рома“, Вазово, община Исперих
 15. Милен Миланов, „Рома Верзитас“, София
 16. Николай Николов, Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“
 17. Орлин Орлинов, старши експерт „Етнически и интеграционни въпроси“, Областна администрация Монтана
 18. Сениха Ахмед, Женско сдружение „Севги”, град Завет
 19. Юксел Яшаров, Сдружение „Слънце за всички”, град Пещера
 20. Янко Кривонозов, Фондация „Бъдеще”, община Ракитово
 21. Албена Кисьова, Областна управа, Враца
 22. Сашо Кръстев, Фондация за регионално развитие „Рома”, Кюстендил
 23. Митко Доков, Областен ромски съюз, Бургас
 24. Валентина Макова, „Бъдеще“, Ракитово
 25. Огнян Исаев, Национален фасилитатор за Ромския образователен фонд, България
 26. Александър Кашъмов, Софийска Адвокатска колегия, адвокат
 27. Ивайло Търнев, Национална мрежа на здравните медиатори
 28. Донка Панайотова, „Дром“, Видин
Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.