Фалшивите страхове от Стратегията за детето мобилизираха стотици, конкретни предложения за корекции обаче липсват

В рамките на общественото обсъждане на проекта на Закона за социалните услуги в Министерството на труда и социалната политика не са постъпвали предложения и становища, свързани с критиките и исканията, отправени от Националната група „Не на Стратегията за детето 2019-2030!“ в социалните мрежи.“

Това е казва в съобщение на министерството, разпространено след поредното шествие в София на група несъгласни с промените в законодателството за закрила на детето, информира Дневник.

От ведомството отново припомнят, че с последните промени в Закона за закрила на детето, приети от Народното събрание през март 2019 г. не се въвеждат нови принципи, свързани със закрилата на децата- Става дума за нормативно регламентиране на координационни механизми за работата на институциите от отделните сектори, тъй като закрилата на децата не е отговорност само на социалната система.

Това важи и за Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие според член на Закона за закрила на детето, действащ от 2010 г. насам. „С цитираните промени не се въвеждат нови правомощия на социалните работници и нови основания за настаняване на деца извън семейството. Фокусът е поставен върху оказването на навременна и целенасочена подкрепа на децата и техните родители от компетентните за това органи, именно с цел да се предотврати изоставянето на детето.“

За пореден път от министерството уточняват, че „съгласно закона деца се настаняват извън семейството само след съдебно решение при много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик)“.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.