Развръзката със скандала за учебниците издава опит историческата наука отново да стане слуга на политическата конюнктура

 

Медиите разпространиха* информация относно развитието на проблема с учебниците по история, за който Маргиналия системно писа, вижте  тук и  тук .

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е цитиран да казва, че е одобрил новите учебници по история за 10 клас, „чието съдържание за периода на комунистическия режим, а в някои от тях и в раздела за историята на прехода, предизвикаха публичен скандал през месец юни тази година“.

Тъй като общественото мнение бе хаотично информирано относно възраженията на  МОН от чисто съдържателна гледна точка по различни  спорни текстове и липси във всички  учебници, потърсихме за блиц интервю проф. Евгения Калинова, единствената авторка на текста за периода 1944-1989 в учебника на издателство Булвест. Според мнение на част от колегите й,  учебникът на Булвест е бил „нарочен“ (по политически причини), вкл. за да се елиминира сериозен конкурент на друго водещо издателство.

Професор Калинова, как научихте за одобрението? Писмено? Има ли експлицитен текст, върху който се основава решението на МОН да пусне учебниците ПРОМЕНЕНИ.

Научих от издателството, което е получило от МОН съответния документ за допускане на учебниците за отпечатване. Предполагам, че на сайта на МОН ще бъде публикувана нужната информация.

Вярно ли е,че издателствата, конкретно Булвест, е реагирало „положително“.  Означава ли това, че приемат „поправките“?

Всички издателства получаваха нееднократно инструкции, бележки, указания от МОН – част от тях ултимативни. МОН е в правото си да предявява изисквания, съответстващи на политиката му в сферата на образованието. Но това трябваше да е в началото на конкурса и преди решението за одобряване на учебниците от назначената от самото министерство комисия, а не след това. Авторските колективи започнаха да пишат учебниците при едни условия, а след края на конкурса им се поставиха нови. Предполагам, че както нашият колектив, така и останалите, са се опитали да отговорят на тези нови изисквания , без обаче да правят компромиси с научната си съвест. Обратното би означавало, че историческата наука отново е станала слуга на политическата конюнктура.

Какво означава конкретно за вашия учебник „ съществена“ промяна, с която се похвали министър Вълчев?

Този въпрос би било редно да изясни самият министър. С разрешение на нашето издателство публикувах в Интернет първоначалния вариант на текста за периода 1944-1989 г., на който съм автор. Всеки, който се интересува, може да го сравни с окончателния текст на одобрения учебник и да прецени сам дали и доколко промените са „съществени“.

Бихте ли разяснили израза на министъра на образованието, че в учебниците  „ има ясно изразено отношение към комунистическия режим”?

От самото начало на „скандала“ ми беше много любопитно желанието да има „ясно изразено отношение“ само към периода на социализма. Човек естествено се пита защо да няма такова за прехода, за Възраждането и т.н. Тук прозира именно желанието да се наложи един-единствен политизиран прочит на историческите процеси, което е в разрез с професионалното отношение към историята. То не би трябвало да е подвластно на политическата конюнктура, защото иначе изкушението на всеки следващ управляващ да изисква пренаписване на учебниците по своя „мярка“ ще става все по-голямо.

Какъв е приносът на Даниел Вачков в разрешаване на възникналата колизия?

Както и министърът споменава, доц. Даниел Вачков е бил поканен от МОН да прочете частта за социализма първо в нашия, а после и в останалите четири учебника и голямата част от бележките и препоръките към издателствата бяха негови. Предполагам, че тази роля на „последна научна инстанция“ (каквато впрочем липсва в наредбата за учебниците, въз основа на която е обявен конкурсът) му е предложена от МОН с желанието да се „уеднакви“ именно политическата оценка за периода, като това се представи като професионална оценка на директора на Института за исторически изследвания към БАН. Очевидно е подценяването на университетите, които подготвят учителите  и които имат богат опит в преподаването. Но мотивите за този избор на процедура може най-добре да обясни самият министър.

* Цитатите са от публикации във Faktor и сайта desebg

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.