В изявления до медиите  Българското общество за либерална демокрация(БОЛД) публикува позиция относно извънредното положение в България от гледна точка на опазването на демокрацията и уважението към правата на човека.

От организацията  припомнят, че във времена на големи изпитания – войни, вълни от тероризъм, природни бедствия, епидемии – се усилват авторитарни, анти-демократични тенденции в много области на обществения живот. Сегашната глобална криза, причинена от пандемията на COVID-19, не прави изключение – в Камбоджа, Унгария, Филипините се наблюдава необоснована степен на централизация на властите.  Египет, Йордания, Китай, Тайланд ограничават свободата на изразяване. Индия, Израел, Русия, Сингапур използват съвременни технологии за масово събиране и обработка на лични данни в интерес на обществото и необходимостта от защита на частния живот.

БОЛД изразява своята загриженост по следните политики и практики по време на извънредното положение, създаващи риск за демокрацията в България и за спазването на правата на човека:

Блокирането на цели ромски квартали с полицейски постове може да представлява пряка дискриминация на етническа основа, която е строго забранена и при извънредно положение, както пояснява например Общ коментар №29 на Комитета на правата на човека на ООН (т. 8). Управляващите органи трябва да оценяват ситуацията по места индивидуално.

Някои въведени мерки, особено на местно ниво от страна на областни и общински власти, в много случаи надхвърлиха границите на необходимите и пропорционални ограничения на правата на човека и демонстрират анти-демократични, авторитарни нагласи. Такъв беше например случаят с налагането на вечерен час на цялата територия на Старозагорска област.

Българското правителство не е предприело адекватни мерки за предпазване от заразата на особено уязвими групи и лица, като например хора, живеещи в квартали или в населени места, в които няма течаща вода за поддържане на елементарна хигиена. Притеснително е и положението на хора, на които при наложената изолация и минимизиране на излизането навън се налага да съжителстват в общи помещения, като кризисните центрове за хора без дом, центровете за настаняване от различни типове, бежанските лагери, местата за лишаване от свобода и други затворени общи пространства.

БОЛД се опасява, че в условията на извънредното положение нараства опасността от домашно насилие, включително насилието основано на пола. Организацията отправя и различни искания към българското правителство,  загрижена, че сред жертвите на пандемията и извънредното положение може да бъде демокрацията в България.

Пълният текст на позицията на БОЛД вижте тук