56 сдружения подкрепят Закона за социалните услуги

56 граждански организации настояват Законът за социалните услуги да влезе в сила. Това искане е отправено в отворено писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева и председателите на парламентарните комисии, както и до премиера Бойко Борисов, новия социален министър Деница Сачева, ръководството на НСТС.

От тези граждански организации настояват Законът за социалните услуги да влезе в действие и да започне да се разработва подзаконовата нормативна база.

Патриотите искат отлагане на Закона за социалните услуги за изчистване от джендърството.

Настояват за отворена дискусия по спорните текстове

Нашите организации сме ангажирани от години с подкрепата на уязвимите групи в нашето общество – деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с две увреждания, хора с психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др., пишат авторите на писмото.

Те обясняват, че Законът все още не е влязъл в сила, а в Народното събрание са депозирани три законопроекта. Единият е за отмяна на този закон, а другият – за съществени изменения, а третият – за отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги.

Дебатите и наличието на различни гледни точки щяха да са нормална част от демократичния плуралистичен процес, ако не бяха злонамерените атаки, насаждането на внушения, които са далеч от истината, както и тенденцията да се използват манипулативно страховете и притесненията на хората.

Социалната система в страната е в застой, налице са редица нерешени проблеми. Има цели райони, в които услугите са недостатъчни или напълно липсват.

При голяма част от услугите подкрепата е частична, недостатъчна, хаотична и е често твърде закъсняла.

За съжаление, в голяма част от случаите социалните услуги се предоставят само на хора, които имат вече сериозен проблем. Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за навременна помощ, обосновават се представителите на тези граждански сдружения.

 

От Светия Синод призоваха НС да отложи Закона за социалните услуги

В закона прозирала отменената Национална стратегия за детето 2019-2030

Те смятат, че семейството не е достатъчно подкрепено, че липсва интегриране на социалните услуги и социалните плащания в секторите здравеопазване, образование, полиция, което би осигурило съвместна и съгласувана работа на отделните системи в подкрепа на семейството, детето или възрастния човек.

Майки се тревожат от подмолни опити за отмяна на Закона за социалните услуги.

От „Атака“ предлагат законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

От гражданските организации настояват за промени, визирайки проблемите в структурите на Агенцията за социално подпомагане има – ниско заплащане и текучество, липса на подкрепящи мерки и обучителни програми за повишаване на квалификацията и мотивацията на социалните служители. Те признават, че има бюрократичен подход към нуждаещите се.

Необходима е нормативна промяна, която да постави основите за предоставяне на достъпна, навременна, индивидуализирана, компетентна и качествена подкрепа на нуждаещите се. Такава промяна е заложена в Закона за социалните услуги, смятат от гражданските сдружения.

Според тях отказът от Закона за социалните услуги ще доведе системата до срив е ще означава отказ от реформа.

Мотивът име, че Законът за социалните услуги въвежда за първи път изисквания към работната сила в социалната система що се отнася до заплащане, образование, обучение на работното място, превенция на професионалното прегаряне и др.

 

С два закона спонсорират НПО-тата, заявиха от БРОД и „Системата ни убива“

Доставчиците на социални услуги добиват правото на социален орган

За първи път се поставя и изискването за лицензиране на всички частни доставчици, въвеждат се изисквания за стандарти, създава се Агенция за качество, допълват те.

„Многократно през годините сме поставяли от различни трибуни въпроса за липсата на услуги за превенция, услуги, които да се предоставят преди проблемът да се е изявил или да спомагат за неговото ранно разпознаване и за оказването на навременна подкрепа. Това са услугите, благодарение на които всеки човек – родител, осиновител, човек с увреждане, възрастен човек, може да получи информация, да бъде консултиран по въпросите, които го интересуват“, обясняват в писмото си представителите на тези сдружения.

Подобни услуги са курсовете за грижа за възрастни в тежко състояние, превенцията на зависимости, общностната работа и др. Те смятат, че чрез приетия Закон за социалните услуги може да се предоставят интегрални услуги.

Относно опасенията, че с новия Закон за социалните услуги се дава право на частни доставчици от страната и от страни членки на ЕС да предоставят услуги, те твърдят, че през последните 13 години социалните услуги в България се предоставят от общини и частни доставчици.

Това са както стопански, така и нестопански организации. Някои от тези нестопански организации създадоха първите социални услуги в страната още през 1993 г., те спомогнаха за извеждането на първите хора с увреждания от специализираните институции, като същевременно развиват и пилотират най-новите и добри модели за подкрепа.

От БРОД продължават протестите дори при отлагане Закона за социалните услуги

Акцентират, че основният проблем е Закона за закрила на детето с разпоредбите му

„Прокарва се заблуждението, че Законът за социалните услуги ще позволи на някакви злонамерени към българското дете и семейство организации да влязат в страната и да създадат затруднения и проблеми на хората. Законът за социалните услуги регламентира, че социалните услуги, независимо дали се предоставят от община или от доставчик, се предоставят при ясни правила, като се изискват прозрачност и отчетност на дейността“, пишат представителите на тези сдружения.

НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩНОСТ МОСТОВЕ

ФОНДАЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ“

БЪЛГАРСКИ АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

КАРИН ДОМ

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

АУТИЗЪМ ДНЕС

ФОНДАЦИЯ „ЛУМОС“

ФОНДАЦИЯ „ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

СНЦ „ЕКВИЛИБРИУМ“

ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ“

СДРУЖЕНИЕ „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА

ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ АУТИЗЪМ“

ФОНДАЦИЯ „ЛАЛЕ“

СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЛЕВЕН

НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА – КЛОН БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „СИЙДЪР“

ФОНДАЦИЯ „МИСИЯ КРИЛЕ“,

ФОНДАЦИЯ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“

СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА“ – ГР.ДРЯНОВО

СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР. ПАЗАРДЖИК

СНЦ „НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ“

АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ „САМАРЯНИ“

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

РУСЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – БАЛИЗ

СНЦ „ИНОВАЦИЯ“

ФОНДАЦИЯ „ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“

ФОНДАЦИЯ „ЖИВО СЕЛО“

СДРУЖЕНИЕ „МИСИЯ ИНОВАЦИЯ ГРАЖДАНСТВО“

СДРУЖЕНИЕ „МИСИЯ. ИНОВАЦИИ.ГРАЖДАНСТВО – МИГ“ – ЛОВЕЧ

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ“ „ХУМАННОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“ ООД

ФОНДАЦИЯ „СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ“

СДРУЖЕНИЕ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, ШУМЕН

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ- ГР. ЛОВЕЧ“

ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА В РИСК ПО СВЕТА

ФОНДАЦИЯ „СИМВОЛ НА ЛЮБОВТА“

СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЕТРИЧ

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

СДРУЖЕНИЕ“РАВЕН СТАРТ- 2008″ – ГР. ГАБРОВО

СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“

СДРУЖЕНИЕ „СЕМЕЕН ЦЕНТЪР МАРИЯ“

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА“

СДРУЖЕНИЕ “ БЪДЕЩЕ И ЗАКРИЛА НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“ ГР. ГАБРОВО

ФИЦЕ – БЪЛГАРИЯ

НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР КЪМ НБУ

Сдружение Маргиналия се присъединява към подписалите

 

Източник

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.