Адвокати за туриста от Стара планина – трябва ли да плаща за издирването си?

Спасяването на човешки живот е спасяване на данъкоплатец – бивш, настоящ или бъдещ. Затова то следва да е на държавна издръжка, смята адвокат Емил Георгиев. Адвокат Стефан Вачев е на мнение, че Тодор Владимиров не трябва да плаща нищо на никого.

Георгиев, който е и председател на партията ДЕОС, и Вачев, изразиха позициите си в отговор на въпрос на „Маргиналия“. Въпросът беше дали Тодор Владимиров, който сам се появи, след като беше издирван четири дена от Планинската спасителна служба (ПСС) в Стара планина, трябва да плати на службата за издирването си, след като той не е инициирал това издирване и службата не го е намерила.

Тодор Владимиров има туристическа застраховка, но според Планинската спасителна служба тя не покрива цялата сума по издирването му, която възлиза на 25 хиляди лева. Владимиров, който е строител по професия, от своя страна, заяви пред bTV: „Не знам какво да кажа. Ако трябва, да ме вкарат в затвора. Нямам такива пари просто. Аз даже не знаех, че ме издирват.

Емил Георгиев е на мнение, че претенциите на ПСС срещу Владимиров се основават на Закона за задълженията и договорите, по силата на който на дейността на Службата може да се гледа като на „водене на чужда работа без пълномощие“ или гестия, какъвто е юридическият термин. Става дума за работа в чужд интерес и чужда полза и заплащане се изисква, дори без тя да е довела до желания резултат.

В същото време обаче, според Георгиев е важно да се установи дали ПСС е на бюджетна издръжка. Той смята, че ако това е така, работата ѝ следва да се покрива от държавната субсидия, която получава. Планинската спасителна служба е звено в Българския червен кръст (БЧК), който получава пари от държавния бюджет. Юристът задава въпроса – коя работа БЧК (и ПСС) върши срещу бюджетната си субсидия, в която участваме всички данъкоплатци, съответно за какво може да изисква възстановяване на сторените разноски?

Адвокат Стефан Вачев не е съгласен с тълкуванието на Закона за задълженията и договорите на Емил Георгиев. Според него Тодор Владимиров изобщо не трябва да плаща, защото правото на живот не може да е предмет на гестия. Той смята, че воденето на чужда работа винаги трябва да е доброволно, а не по силата на закона.

До момента на публикуване на новината „Маргиналия“ не разполага с Правилника за устройството на дейността на ПСС. В Устава на Българския червен кръст е записано, че Планинската спасителна служба „провежда своята работа като част от общата хуманитарна дейност на БЧК“.

„Маргиналия“ публикува коментарите на двамата адвокати. Акцентите са на редакцията.

Коментар на Емил Георгиев:

1) На дейността по спасяване може да се гледа като водене на чужда работа без пълномощие (negotiorum gestio) съобразно чл. 60-63 от Закона за задълженията и договорите;
2) Това е така, защото е работа в чужд интерес и чужда полза, като спасяването в планината безспорно е в интерес и от полза за спасения:
3) Типичното за този тип дейности е, че при тях се дължи не конкретен резултат, а определено усилие;
4) В този смисъл с полагане на усилието “работата е свършена”;
5) Типично за дейност от този тип също така е, че заинтересованият дължи възстановявне на разноските по свършената работа;
6) Ако работата е свършена против волята на заинтересования, то приема се, че заинтересованият се е обогатил неоснователно и пак дължи възстановявне на разноските;
7) Това е вероятното основание за претенция на ПСС срещу Тодоров;
8) Но има едно голямо НО;
9) Дейността е извършена от ПСС, която е звено в организацията на БЧК, и същата е регламентирана в I) Закон за БЧК, II) Устав на БЧК и III) Правилник за устройството и дейността на ПСС;
10) От закона става ясно, че БЧК работи за предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи;
11) От закона също така става ясно, че за дейността си БЧК (и ПСС) е получател и на бюджетни средства;
12) Задава се въпросът – коя работа БЧК (и ПСС) върши срещу бюджетната си субсидия, в която участваме всички данъкоплатци, съответно за какво може да изисква възстановяване на сторените разноски от „заинтересованите”;
13) Спасяването на човешки живот има макроикономическа величина, защото е „спасяване“ на данъкоплатец – бивш, настоящ или бъдещ такъв;
14) В този смисъл следва да е на бюджетна издръжка, освен ако в Правилника на ПСС, до който не мога да се добера, не пише друго. Законът за БЧК и неговият Устав мълчат.

Коментар на Стефан Вачев:

1) Воденето на чужда работа без пълномощие изисква съгласно закона даден човек да извършва действия по “управлението на работа, за която знае, че е чужда, без да е натоварен”. По мое мнение упражнавянето на лично субективно право (каквото е правото на живот) не може да бъде предмет на гестия.
2) Воденето на чужда работа винаги следва да е „доброволно, а не по задължение на закона“, срледователно не е гестор онзи, който е изпълнил заповедта на друго лице. Ето защо изобщо не съм съгласен с тезата, че Тодор е задължен по силта на гестия.

Моето лично мнение като адвокат е, че Тодор не дължи никому нищо!

Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.