Адвокати за туриста от Стара планина – трябва ли да плаща за издирването си?

Споделете статията:

Спасяването на човешки живот е спасяване на данъкоплатец – бивш, настоящ или бъдещ. Затова то следва да е на държавна издръжка, смята адвокат Емил Георгиев. Адвокат Стефан Вачев е на мнение, че Тодор Владимиров не трябва да плаща нищо на никого.

Георгиев, който е и председател на партията ДЕОС, и Вачев, изразиха позициите си в отговор на въпрос на „Маргиналия“. Въпросът беше дали Тодор Владимиров, който сам се появи, след като беше издирван четири дена от Планинската спасителна служба (ПСС) в Стара планина, трябва да плати на службата за издирването си, след като той не е инициирал това издирване и службата не го е намерила.

Тодор Владимиров има туристическа застраховка, но според Планинската спасителна служба тя не покрива цялата сума по издирването му, която възлиза на 25 хиляди лева. Владимиров, който е строител по професия, от своя страна, заяви пред bTV: „Не знам какво да кажа. Ако трябва, да ме вкарат в затвора. Нямам такива пари просто. Аз даже не знаех, че ме издирват.

Емил Георгиев е на мнение, че претенциите на ПСС срещу Владимиров се основават на Закона за задълженията и договорите, по силата на който на дейността на Службата може да се гледа като на „водене на чужда работа без пълномощие“ или гестия, какъвто е юридическият термин. Става дума за работа в чужд интерес и чужда полза и заплащане се изисква, дори без тя да е довела до желания резултат.

В същото време обаче, според Георгиев е важно да се установи дали ПСС е на бюджетна издръжка. Той смята, че ако това е така, работата ѝ следва да се покрива от държавната субсидия, която получава. Планинската спасителна служба е звено в Българския червен кръст (БЧК), който получава пари от държавния бюджет. Юристът задава въпроса – коя работа БЧК (и ПСС) върши срещу бюджетната си субсидия, в която участваме всички данъкоплатци, съответно за какво може да изисква възстановяване на сторените разноски?

Адвокат Стефан Вачев не е съгласен с тълкуванието на Закона за задълженията и договорите на Емил Георгиев. Според него Тодор Владимиров изобщо не трябва да плаща, защото правото на живот не може да е предмет на гестия. Той смята, че воденето на чужда работа винаги трябва да е доброволно, а не по силата на закона.

До момента на публикуване на новината „Маргиналия“ не разполага с Правилника за устройството на дейността на ПСС. В Устава на Българския червен кръст е записано, че Планинската спасителна служба „провежда своята работа като част от общата хуманитарна дейност на БЧК“.

„Маргиналия“ публикува коментарите на двамата адвокати. Акцентите са на редакцията.

Коментар на Емил Георгиев:

1) На дейността по спасяване може да се гледа като водене на чужда работа без пълномощие (negotiorum gestio) съобразно чл. 60-63 от Закона за задълженията и договорите;
2) Това е така, защото е работа в чужд интерес и чужда полза, като спасяването в планината безспорно е в интерес и от полза за спасения:
3) Типичното за този тип дейности е, че при тях се дължи не конкретен резултат, а определено усилие;
4) В този смисъл с полагане на усилието “работата е свършена”;
5) Типично за дейност от този тип също така е, че заинтересованият дължи възстановявне на разноските по свършената работа;
6) Ако работата е свършена против волята на заинтересования, то приема се, че заинтересованият се е обогатил неоснователно и пак дължи възстановявне на разноските;
7) Това е вероятното основание за претенция на ПСС срещу Тодоров;
8) Но има едно голямо НО;
9) Дейността е извършена от ПСС, която е звено в организацията на БЧК, и същата е регламентирана в I) Закон за БЧК, II) Устав на БЧК и III) Правилник за устройството и дейността на ПСС;
10) От закона става ясно, че БЧК работи за предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи;
11) От закона също така става ясно, че за дейността си БЧК (и ПСС) е получател и на бюджетни средства;
12) Задава се въпросът – коя работа БЧК (и ПСС) върши срещу бюджетната си субсидия, в която участваме всички данъкоплатци, съответно за какво може да изисква възстановяване на сторените разноски от „заинтересованите”;
13) Спасяването на човешки живот има макроикономическа величина, защото е „спасяване“ на данъкоплатец – бивш, настоящ или бъдещ такъв;
14) В този смисъл следва да е на бюджетна издръжка, освен ако в Правилника на ПСС, до който не мога да се добера, не пише друго. Законът за БЧК и неговият Устав мълчат.

Коментар на Стефан Вачев:

1) Воденето на чужда работа без пълномощие изисква съгласно закона даден човек да извършва действия по “управлението на работа, за която знае, че е чужда, без да е натоварен”. По мое мнение упражнавянето на лично субективно право (каквото е правото на живот) не може да бъде предмет на гестия.
2) Воденето на чужда работа винаги следва да е „доброволно, а не по задължение на закона“, срледователно не е гестор онзи, който е изпълнил заповедта на друго лице. Ето защо изобщо не съм съгласен с тезата, че Тодор е задължен по силта на гестия.

Моето лично мнение като адвокат е, че Тодор не дължи никому нищо!

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.