Апел за солидарност: Отворено писмо до Европейската Комисия и българския министър-председател Бойко Борисов относно мигрантската ситуация на границите с Турция

Споделете статията:

 

Промяната в политиката на Република Турция от края на м. февруари 2020г. относно намиращите се на нейна територия бежанци и мигранти доведе до ситуация на хуманитарна криза, при която хиляди хора, включително деца и други уязвими лица, се намират в бедствено положение около границата с Република Гърция, без елементарни условия за оцеляване, нито възможност да поискат и получат международна закрила. Тази констатиция е изразена в писмото до президента на Еврокомисията Урсула фон Дер Лайен, Илва Йохансон, Комисар по Вътрешните работи на Европейската комисия, както и до премиера Бойко Борисов.

Организациите, подписали писмото са работещи с бежанци и имигранти, както и съпричастни с тяхната съдба. Те са изключително обезпокоени от факта, че при така създалата се ситуация, българските власти отбелязват “нулев миграционен натиск” по българо-турската граница, и докладват публично броя хора, чието влизане в страната са успели да предотвратят.

“В този контекст, с изненада научихме от изявление на министър-председателя, направено на 10
март 2020г., че България иска от ЕК да й бъдат отпуснати допълнителни 130 милиона евро за
справяне с (несъществуваща) мигрантска криза.”се казва още в писмото.

От 2015г. насам България е получила около 300 милиона евро от парите на европейските данъкоплатци, за да изгради капацитета си както за охрана на границите, така и за създаване на функционираща система за предоставяне на убежище и адекватни условия за прием на търсещи закрила лица. Предоставените само в края на 2016г. за тези цели средства по Механизма за спешна помощ от фонд „Вътрешна сигурност“ и
фонд „Убежище, миграция и интеграция “ възлизат на почти 150 милиона евро.
Капацитетът на България за прием на търсещи закрила лица е 5,160 места в приемните центрове
на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), като към момента са заети едва около 7%.

Организациите адресиращи тревогите си към най-високите европейски и български институции, настояват да се предприемат незабавни мерки. Приоритетно се почертава задължението да се използва по предназначение вече създадената с европейски средства инфраструктура за приемане на търсещи закрила лица, като приеме на своя територия намиращи се в момента в Гърция кандидати за международна закрила, както и особено непридружените деца.

Ето пълния текст на писмото

 

Ние, долуподписаните организации, работещи с бежанци и мигранти в България и/или съпричастни с тяхната съдба, изразяваме нашата силна загриженост относно реакцията на българското правителство на миграционната ситуация по външните граници на Европейския съюз с Турция. Призоваваме българските власти и Европейската комисия да предприемат стъпки за това България да поеме своята отговорност в дух на солидарност и в съответствие с анагажиментите, които е поела като страна членка на ЕС, и за изпълнението на които получава значителна финансова подкрепа от европейския бюджет.

 

Промяната в политиката на Република Турция от края на м. февруари 2020г. относно намиращите се на нейна територия бежанци и мигранти доведе до ситуация на хуманитарна криза, при която хиляди хора, вкл. деца и други уязвими лица, се намират в бедствено положение около границата с Република Гърция, без елементарни условия за оцеляване, нито възможност да поискат и получат международна закрила.

 

Изключително обезпокояващ е фактът, че при така създалата се ситуация, българските власти отбелязват “нулев миграционен натиск” по българо-турската граница, и докладват публично броя хора, чието влизане в страната са успели да предотвратят. Тази вече добре документирана практика на отблъскване, вкл. и чрез употреба на насилие, която е една от вероятните причини мигранти и бежанци да избягват България на всяка цена, е престъпна и не бива да бъде допускана и легитимирана като инструмент за управление на миграционните потоци.

 

В този контекст, с изненада научихме от изявление на министър-председателя, направено на 10 март 2020г., че България иска от ЕК да й бъдат отпуснати допълнителни 130 милиона евро за справяне с (несъществуваща) мигрантска криза. От 2015г. насам България е получила около 300 милиона евро от парите на европейските данъкоплатци, за да изгради капацитета си както за охрана на границите, така и за създаване на функционираща система за предоставяне на убежище и адекватни условия за прием на търсещи закрила лица. Предоставените само в края на 2016г. за тези цели средства по Механизма за спешна помощ от фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция “ възлизат на почти 150 милиона евро.

 

Капацитетът на България за прием на търсещи закрила лица е 5,160 места в приемните центрове на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), като към момента са заети едва около 7%. В същото време, бежанските лагери на гръцките острови са пълни до десет пъти над капацитета си, като всички сме ставали свидетели на картини от условията на живот в тях, на които не би следвало да бъде подлагано никое човешко същество, още повече хора, търсещи международна закрила. България, обаче, не е изразила до този момент никаква готовност да помогне за облекчаването на ситуацията в Гърция, като приеме част от тези хора на територията си и използва построените за тази цел приемателни центрове. България, също така, до този момент не е заявила участие в инициативата за релокиране на част от 5,500-те непридружени деца от гръцките острови, въпреки че разполага с две т.нар. защитени зони, построени специално за целта, отново с европейски средства, които в момента са също почти празни.

 

Предвид по-горното, призоваваме Европейската комисия и българското правителство да предприемат незабавни мерки за това България:

 

  • Да използва по предназначение вече създадената с европейски средства инфраструктура за приемане на търсещи закрила лица, като приеме на своя територия намиращи се в момента в Гърция кандидати за международна закрила, вкл. непридружени деца

 

  • Да подсигури безопасен достъп до процедурата за предоставяне на международна закрила в България на намиращите се по границата с Р. Турция хора и да преустанови всякакви практики на тяхното отблъскване от границата

 

  • Да заяви квота за 2020г. за презаселване на хора в нужда от международна закрила, намиращи се на територията на трети за ЕС страни, която да е съразмерна с капацитета на страната и предвид огромната нужда от такива мерки

 

Нека не забравяме, че мигрантите, дали бягащи от военен конфликт или напускащи страните си по други причини, имат човешки права, които сме длъжни да зачитаме!

 

 

Подписали:

 

Център за правна помощ – Глас в България
Фондация „Мисия Криле“
Амнести Интернешънъл България
Фондация „Право на детство“
Фондация „Блулинк”
Младежка ЛГБТ Организация Действие
Фондация „Български адвокати за правата на човека“
Ваня Иванова, изследовател
Фондация за нова култура
Сдружение „България без дим“
Студентско общество за равенство при СУ
ЛевФем
Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
Фондация „Генерация“
Катро България
Си Ви Ес-България
Фондация “Джендър алтернативи”
Светла Енчева, социолог и журналист, Genderland
Сдружение за човешки права “Маргиналия”

 

 

 

 

 

 

Thank you for using www.freepdfconvert.com  service!

 

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages. https://www.freepdfconvert.com/membership

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.