Българи от чужбина изобличават в лъжа проф. Михаил Мирчев, не е член на Фондацията за изследвания в Брюксел

Споделете статията:

Българи в чужбина организираха протест срещу лекциите на проф. Мирчев като изпратиха Отворено писмо до институции и организации, свързани професионално с проф. Мирчев според неговото CV. Оказа се, че преди две години той е бил отстранен от една от тях – Фондация за европейски прогресивни изследвания (FEPS) в Брюксел, но продължава да се представя за член.

 

Българи от САЩ, Канада и Европа, членове на международна анти-расистка мрежа “ЗА свят без расизъм и ксенофобия” организираха протест срещу лекциите на проф. Мирчев по “Социална работа с ЕТНОгрупи” в Софийски университет, станали наскоро известни в чужбина след публикуването им в интернет. Шокирани от расисткото и ксенофобско съдържание на лекциите, те изпратиха Отворено писмо до институции и организации, свързани професионално с проф. Мирчев. Сред получателите на писмото са Софийски университет, Университета за национално и световно стопанство, Българска социологическа асоциация и Фондация за европейски прогресивни изследвания (FEPS) в Брюксел. “Търсим междунарoдна подкрепа за силно противопоставяне на промотирането, асоциирането или наемането на работа на проф. Мирчев”, се казва в писмото.

Международното отворено писмо, озаглавено “НЕ на расизма в Софийски университет” до момента е подписано от 148 човека, между които изтъкнати преподаватели и научни работници по политология, социални науки и лингвистика от водещи университети в САЩ, Канада и Европа, като University of Chicago, City University of New York, Bard College, Harvard Medical School, Pratt Institute. Сред подписалите са и професионалисти от сферата на социалната работа, психологията и правата на човека, здравни работници, лидери на неправителствени организации, мениджъри от бизнеса и хора на изкуството – писатели, музиканти, актьори.

Писмото е изпратено до международни институции и организации, работещи в България и региона, като ги информира за вредното дългогодишно влияние на проф. Мирчев върху изграждане на кадри за сферата на социалната работа, икономиката, неправителствения сектор и работата с бежанци в България. Писмото дава информация и за дългогодишното вредно влияние на проф. Мирчев в областта на социологическите изследвания, като бивш председател на Българска социологическа асоциация и настоящ собственик на частна агенция за изследвания и анализи, чрез която “промотира разпространението на дискредитирана расова наука за запазване на българския “национален характер” на базата на расистки стереотипи за етническите малцинства и бежанци в университетите на България и системата за социално подпомагане”.

В отговор на писмото, Фондация за европейски прогресивни изследвания (FEPS) отовори от Брюксел, че проф. Мирчев е бил “отстранен” като член на Научния съвет на Фондацията през 2018 г. от Общото събрание. Въпреки това, проф. Мирчев продължава да се представя за член. В официалната биография на сайта му пише, че е член на Научния съвет на FEPS от 2012 г. до сега.

Ето оригиналното писмо с имената на подписалите:

Open Letter: Say NO to fascism at Sofia University!
November 17, 2020
To:
Institutions and organizations with working relationships to Sofia University, The
University of National and World Economy in Sofia, Bulgarian Sociological Association,
Bulgarian NGOs, and Foundation for European Progressive Studies (FEPS) in Belgium
Regarding:
Promotion of racism and ethnic hatred in the lectures of Prof. M. Mirchev in his course
“Social work with ETHNO groups” at Sofia University.
From:
International anti-racist network of Bulgarians abroad: FOR a world without racism and
xenophobia
We request international support in strongly opposing the promotion,
association or employment of Prof. M. Mirchev based on the ongoing lecture series
“Social work with ETHNO groups” at Sofia University. The program of the course and
the lectures held so far are filled with racist, misogynist, xenophobic and anti-Semitic
content, which violates the principles on which university education is built.
Prof. Mirchev is a professor in the Faculty of Educational Studies and the Arts
of Sofia University where he teaches social work students who will be in direct contact
with, and have bureaucratic power over people from ethnic minorities in Bulgaria and
political refugees detained in Bulgarian refugee camps. He was also chairman of the
Bulgarian Sociological Association and now leads a private agency for social surveys
and analyses, an organization that promotes the dissemination of discredited race
science for the sake of preserving Bulgarian “national character” based on racist
stereotypes of ethnic minorities and refugees through Bulgaria’s university and social
welfare system. As such it is crucial for NGOs engaging in human rights work in
Bulgaria and the Balkans, or partnering with Bulgarian NGOs to be aware of his
influence over his students and colleagues for at least the past decade.
According to a 2015 human rights report by the Bulgarian Helsinki Committee,
Prof. Mirchev made local news in Bulgaria for his 2015 political campaign for the
Mayorship of Sofia with the Bulgarian Socialist Party. At his nomination he openly told
journalists that he would fight the “army of pro-western, pro-American, and proSorosoid foundations” and declared his desire to seek “nationalist” votes declaring
himself “a carrier of Orban style ideas, of the policy to protect our state from the pest of
the invaders”. Referring to Syrian refugees, he said “They are invaders, and primitive
ones at that, because from a civilization point of view they belong to the 7th century…”
He further questioned the capacity of his opponent and incumbent mayor to deal with
the problems of the city of Sofia because she was a woman.
It has now come to the attention of local human rights and minority advocates
that he has created a series of video lectures from his classes at Sofia University,
which have been uploaded to Prof. Mirchev’s youtube channel. According to local
activists:
He expounds and develops far-right and fascist theories that have long been
2
rejected by the social scientific community. Among the many racist and insulting
examples he offers to his students are the qualifications against Roma, refugees and
migrants, blacks, Afghans, Pakistanis, Arabs, Turks, Pomaks, Jews, etc.
In his third lecture, he described refugees from Pakistan, Iraq, Syria,
Afghanistan, and Africa as “deeply uneducated”, “incapable of learning, of value for
learning,” “fit only for some very primitive manual labor”. Earlier in the same lecture, he
called the Roma in Bulgaria “a very aggressive community with very aggressive
behavior”. He spends a long time explaining the birth rate of “gypsies”, which “inflates
their community”. Additionally, Prof. Mirchev addressed one of the students instead of
her name, the “mother of two children”, and later in the same lecture he told female
students: “I want you, women, to give birth early and often!”.
In the synopsis of announced next lectures there are titles like “The wave of
REFUGEES entering Bulgaria, aspiring to Europe. They are imported from Asia and
Turkey. How many of them will settle in Bulgaria? What is their place in the social
pyramid? Are they like our gypsies, or even more malignant? ”; “OBJECT OF SOCIAL
WORK – concentration of attention, funds, aid to the GYPSIES. They are a privileged
minority. “You owe us – give us!”; “Will the Bulgarian NATION DIE? Is it possible for
Bulgaria to become a “Jewish state, if they, under 1%, rule the state and capital, the
media and art?”
In the fourth lecture, the professor told future social workers that the only thing
that could “fix” the Roma was a “dictatorship”. This is only a small part of the harmful
and dangerous racist views that Prof. Mirchev presented to his students as facts.
Such genocidal ideology is an unacceptable violation of the principles of
academia and the society in which we live. It is unacceptable for future social workers
to be indoctrinated in misogynist, racist anti-Roma, anti-Turkish and anti-refugee
ideology and rhetoric when, as Prof. Mirchev himself says in his third lecture in the
series, these communities are “the main object of the social profession, pedagogy and
social activities” and has stated his goal to spread his ideology throughout the
Bulgarian university system and beyond, to universities throughout the European
Union.
We are asking for individuals and institutions with connections to the region to
condemn and distance themselves from Prof. Mirchev, the Bulgarian Sociological
Association, and clarify to Sofia University and the University of National and World
Economy, Foundation for European Progressive Studies Scientific Council the
unacceptability of Prof. Mirchev’s continued leadership and influence. We are asking
that NGOs engaging in human rights work in Bulgaria and the Balkans, or partnering
with Bulgarian NGOs to be aware of his influence over his students and colleagues for
at least the past decade and sever any existing relationships with him or organizations
he holds leadership over.

Signed by: 148 people
Academia
Hristo Kyuchukov, Prof. Dr., University of Silesia, Katowice, Poland
Sarah Schulman, Distinguished Professor, City University of New York, College of
Staten Island
Carol Silverman, Professor, University of Oregon
Victor A. Friedman, Distinguished Professor Emeritus, University of Chicago
Salikoko S. Mufwene, Distinguished Service Professor of Linguistics, University of
Chicago
William S Nickell, Professor, Slavic Department, University of Chicago
Angelina Ilieva, Instructional Professor, University of Chicago
Anne Knafl, Bibliographer for Religion, Philosophy, and Jewish Studies, University of
Chicago
David Woken, Latin American and Caribbean Studies Librarian, University of Chicago
Wesley Faulkenberg, Graduate Student, University of Chicago
Elizabeth Frank, Joseph E. Harry Prof. of Modern Languages & Literature, Bard
College, New York
Benjamin La Farge, Professor emeritus, Bard College, New York
4
Sarah Goldberg, Alumna, Bard College, New York
Abraham Etkin, Alum, Bard College, New York
Paul Oppenheimer, Professor, Graduate Center of CUNY, City University of New York
Ali Eminov, Professor, Wayne State College, Nebraska
Dr. Milena Droumeva, Assistant Professor, Simon Fraser University, Canada
Siyuan Yin, Assistant Professor, Simon Fraser University, Canada
Shirly Bahar, Adjunct Assistant Professor, Columbia University, New York
Elana Resnick , Assistant Professor of Anthropology, University of California Santa
Barbara
Betina Karshaleva, PhD Candidate, University of California San Diego
Dr Nely Konstantinova, Teaching and Research Assistant, University of Leeds
Maria Damon, Professor of Writing and of Humanities and Media Studies, Pratt
Institute, New York
Jeffrey Hogrefe, Professor HMS, Pratt Institute, New York
Velina Manolova, Adjunct Assistant Professor, Pratt Institute, New York
Zhivka Valiavicharska, Assistant professor, Pratt Institute, New York
Andrew Bond, Professor of English, Bakersfield College
James Dawson, Lecturer in Politics, Coventry University
Tanya Agathocleous, Professor, Hunter College, City University of New York
Luisa Del Giudice , PhD, Independent Scholar
Charikleia Gyioka, Associate Professor, Aristotle University
Aleksandar Rachkov, graduate student, Mila, Quebec AI Institute
Giacomo Salvarani, PhD student, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Elisa Carloni, Ph.D. Student, Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Assia Nakova, Ph.D. Candidate, History, Princeton University
Dan Zeman, Adjunct Professor, University of Warsaw
Michael Kahn, Librarian, Touro College, New York
Kornelia Slavova, Professor, Sofia University
Stoyo Tetevenski, Student Society for Equality, Sofia University
Victoria Petrova, Sofia University ‘St.Kliment Ohridski’
Gus Worth, Lecturer, American University in Bulgaria
Kiril Todorov, PhD candidate, Technical University Sofia
Dimitar Atanasov, PhD, Senior Assistant Professor, Institute for Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Science
Eli Vardzhiyska, Student, Freie Universität Berlin
Nikolay Stoimenov, Ph.D.
Vladimir Kolev, Human rights activist and Sofia University student
Adina Marincea, Researcher in Social Sciences
Bojidar Kolov, Doctoral Research Fellow, Univeristy of Oslo
Ani Arutyunyan, student, UNWE
Yanislav Vasilev, student, Economic University, Varna
Ana Prinska, Bachelor, Political Science, Sofia University
Anahi Dougls, Assistant Professor, State University of New York, Old Westbury
Naum Panovski, PhD, Professor of Arts and Humanities, retired, New York
Mihail Samnaliev, Assistant Professor, Harvard Medical School
Social work and human rights
Migrant Solidarity Bulgaria/Солидарност с мигрантите – България
Mihail Mishev, Roma Standing Conference
Ibryam Ahmed, Political scientist, Turkish Culture Association
Atanas Stoyanov, MA Public Policy, Phiren Amenca International Network
5
Ivan Ivanov, Director, ERIO
Radost Zaharieva, Policy Coordinator
George Georgiev, Lawyer, Citizens for Democratic and Lawful Development
Tatiana Kirilova, Program Director, Fondation Roma-Lom
Nishan Dzhingozyan, Managing Director, Eastern European Forum
Kalina Drenska, European Institute for Participatory Media
Kristiyan Sotirov, Law incubator Bulgaria
Jock Palfreeman, The Bulgarian Prisoners’ Association
Dr Milena Stateva, PhD graduate from University of Warwick, Chairwoman of Orion
Grid
Denis Kienzler, writer and translator, Orion Grid
Borislav Sabev, Orion Grid
Meglena Zapreva, Specialist in educational programs
Deliana Simeonova, Social worker
Marina Boyadzhieva, Social worker
Andriana Natsoulas, Operations Manager, Rise Up Kingston
George Bogdanov PhD, Executive director, National Network for Children
Pavel Antonov, PhD, Co-founder/Executive Director, BlueLink Foundation
Array of professions
Dr Alberto Hahn, psychoanalyst, IPA, London
Andrea Simon, President, Arcadia Pictures
Victor Lilov, publisher, Black Flamingo Publishing
Yordan Yordanov, publisher, Black Flamingo Publishing
Stacy Kelly, Director – Accounting Search, StevenDouglas
Sandra Catarina Cadeiras Machado, Teacher and activist
Terence Diamond, Writer, Diamond Consulting
Cassandra Troost, International Socialists
Sofia Mutafchieva, Journalist
Nikolay Draganov, Journalist, Barikada
Elena Bojinova, Psychotherapist, Variant B – Center for Psychological Consulting and
Therapy, Master of Psychology, Sofia University
Nina Hieronymus, CPA, Deloitte
John Hieronymus, RN, University of Chicago Medical Center
Danielle Barnes, Public Health Professional, Barnestone Consulting
Boyana Peeva, architect
Liliana Kovacheva, roma activist
Mihail Mihailov, musician and producer
Peter Slavov, musician
Stana Ilieva
Teresa Carvalheira, Designer
Aaron Dewitt, Barrister and Solicitor, Vancouver, Canada
Teodora Lajeva, Risk management, Fintech
Ty Anthony
Ilarion Conev
Sarah Annab
Ragyova
Gerasimov
Mariya Atanasova , student
Rada Lewis, Sofia University graduate
Lora Belcheva
6
Jacob Cummings
Christopher Annis
Jesper Haga Førde, Teacher
Elle, Administrator
Kenan Tair, Student
Vessela Howel, Digital development editor
Gergana Gishina
Robert Beaton
Shreyasi Bhattacharya
Claire Levy, Musicologist
Spyridon Tsakos
Tomas Nolasco, Actor
James Pechacek, Chemist
Daniela Hristova, Bilbao, Spain
Laura Slifka, Admin
Milena Palahanska, Engineer
Anna Petrova
Alexandra Bojkova, CEO, Beauty Lab Ltd.
Nóra Ugron, MA, Writer, Activist
Steph Boluk, Teacher
Evgeni Kocev, Nurse
Antonia Chilikova, Sustainable development consultant
Mihail Mihaylov
Anca Biris, university graduate
Orhan Tahir, lawyer
Petrana Stoycheva, egineer
Borislav Slavchev, data scientist
Paoulina Zipfel, engineer, Küchenstudio Zipplan
Irina Koleva, student
Svetoslava Atanasova
Manol Peykov, publisher, Janet 45
Boyko Tsenkov, clinical psychologist
Elena Metodieva Valova, musician
Marta Georgieva, Sofia City Councilor
Rositza Ilieva, Graphic designer
Kristina Dimitrova
Speech Language Pathologist
Alexis Sidoff, Speech Language Pathologist

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.