България трябва да признае произхода на бебето Сара от двете й майки

От 2012 г. неправителствената организация „Действие“ се бори за постигане на пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в общество, в което да се чувстват сигурни и признати. От 2015 г. основен фокус за тях са темите, свързани с признаване на правата на еднополовите партньори, техните семейства и деца. Една от тях е посветена на бебето Сара. Вчера бяха публикувани основните изводи от становището на Генералния адвокат на Съда на Европейския съюз. В тях се казва категорично: „България трябва да издаде документ за самоличност или документ за пътуване, в който В.М.А и съпругата й да бъдат посочени като родители“.

Сара е родена на 9 декември 2019 г. в Испания в семейството на българка и великобританка(виж тук). При раждането си детето получава акт за раждане, в който са вписани двете й майки, но без да се уточнява коя е биологичната майка на детето. „Единственият начин да получите гражданство за детето е българската майка да се върне в България и да регистрира акта за раждане тук. На 29 януари 2020 г. тя подава документи за издаване на акт за раждане на Сара в България, за да може тя да придобие българско гражданство. Столична община – район Панчарево отказва да издаде акт за раждане на бебето Сара, защото България не признава произхода на детето от асистирана репродукция на две майки. Административен съд София – град пък решава да спре делото пред АССГ и да изпрати преюдициално запитване със съответните въпроси до Съда на Европейския съюз.

Казусът с бебе Сара илюстрира как едно дете на еднополова двойка от две майки от две различни европейски държави може да остане “апатрид” – лице без гражданство. 

Ето още акценти от  Становището на гененаралния адвокат Yuliane Kokott:
  • Правото на свободно движение в Съюза включва правото да се води нормален семеен живот както в приемащата държава членка, така и в държавата членка по произход.

  • В.М.А. и съпругата й надлежно са придобили статута на родители на детето по силата на испанското право. Непризнаването на родствената връзка между двете жени и детето би създало пречки за семейния им живот в България, ако решат да се върнат;

  • България НЕ МОЖЕ да откаже да признае произхода на детето от двете му майки за целите на свободното придвижване в ЕС;

  • България трябва да издаде документ за самоличност или документ за пътуване, в който В.М.А и съпругата й да бъдат посочени като родители.

 След оповестяването на становището, родителките на бебе Сара споделиха:

“Ние сме изключително развълнувани от решението на Генералния адвокат и благодарни за подкрепата на нашите близки, приятели и общността. Надяваме се решението по делото да бъде и повратна точка, която да помогне на други семейства като нашето. Много се вълнуваме от възможността да можем да пътуваме заедно като семейство и дъщеря ни най-накрая да види своите роднини в България и Великобритания. Специални благодарности изказваме на Деница Любенова и Венета Лимберова от “Действие” за тяхната неуморна работа и отдаденост, а също и на Илга-Европа за безценната подкрепа по нашето дело.”

Адв. Деница Любенова, която е процесуален представител на семейството и част от Правната програма на ЛГБТИ организация “Действие коментира: Решение в посоката, която задава Генералният адвокат, ще постави България в задължение да установи семейната връзка между детето Сара и двете й майки. Може би всичко сега започва.

източник

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.