Българското правителство назначава национален координатор за борбата срещу антисемитизма

Българският кабинет прие международната дефиниция за антисемитизма на Международния алианс за възпоминание на Холокост и назначи заместник министъра на външните работи, Георг Георгиев, за национален координатор на битката срещу антисемитизма, съобщава София глоуб.

Това бе обявено след като Кабинетът проведе редовната си седмична среща на 18.10.2017 г.

Приемането на определението на Международния алианс за възпоминание на Холокост е важна стъпка към това България да стане пълноправен член на алианса. През юли 2017 г. той реши да приеме България като свързваща страна, като така тя става първата страна от 2009 г. насам, която се придвижва към пълно членство. Страната е допусната като наблюдателка през декември 2012 г.

Работната дефиниция на Международния алианс за възпоминание на Холокост за антисемитизма, приета през май 2016 г., е: „Антисемитизмът е определено възприемане на евреите, което може да бъде изразено като омраза към тях. Риторичните и физически прояви на антисемитизма са насочени към личности с еврейски или нееврейски произход и/или тяхната собственост, към институциите на еврейската общност и към религиозни учреждения.”

Международният алианс за възпоминание на Холокост понастоящем има 31 страни членки и 11 държави наблюдателки, включително България. Алиансът е отворен за членство към всички демократични страни, които се придържат към Стокхолмската декларация за Холокост. Декларацията обвързва националните политики с борбата срещу актове на геноцид, етническо прочистване, расизъм, антисемитизъм и ксенофобия.

Европейският парламент въведе работната дефиниция на антисемитизма през юни 2017 г., в резолюция, която призовава всички страни и институции от ЕС да я приемат и прилагат. Това трябва да бъде направено, за да подкрепи усилията на съдебните и изпълнителни власти по-ефективно да идентифицират и преследват антисемитски прояви.

Документът също така призовава страните от ЕС да назначат национални антисемитски координатори и да вземат мерки за изграждане и засилване на партньорства, консултации и диалог с еврейските общности и институции, за да се осигури сигурността на техните еврейски граждани и религия, образователни и културни институции, за да се популяризира изучаването и възпоменаването на Холокост.

В изявлението си при назначаването на Георг Георгиев, българското правителство каза, че основната функция на националния координатор за борба срещу антисемитизма е да свързва и осъществява контакт между координатора на Европейската комисия и други национални координатори от ЕС с други страни партньорки, както и с международни организации с отношение и дейности свързани със справянето с антисемитизма и езика на омразата, като ООН, Съвета на Европа, Юнеско и др.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.