Фонд за жените издава Наръчник в помощ на учителя по темата “домашно насилие“

 

Български фонд за жените и  екип от експерти в сферата на образованието, правото, психологията и проблемите на половото неравенство създадоха Наръчник и практически упражнения в помощ на учители и ученици за работа по темата домашно насилие”. Наръчникът е озаглавен Превенция на домашното насилие”* и е създаден по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“, финансиран от Министерството на правосъдието.

Наръчникът представлява преработен и подобрен вариант на миналогодишното издание, в който са взети предвид коментарите, предложенията и препоръките на експертите и на представителите на образователната общност след проведени срещи с над 80 учители в страната през 2017 г.

Отчитайки факта, че към момента у нас все още няма цялостна програма или интегрирано учебно съдържание, насочени към изграждане на знания, умения и отношения у учениците по темата за домашното насилие, целта на настоящия Наръчник е да повиши чувствителността на учениците към проблема „домашно насилие“. За да се осъществи тази задача, е необходимо да се повиши информираността, подобрят компетенциите и подпомогне работата по темата на представителите на образователната система в България (учители, педагози, педагогически съветници, директори, училищни психолози, образователни експерти, представители на РУО и МОН, учители и директори на детски градини) и на други заинтересовани страни (социални работници, представители на читалища, медии и НПО). Предлаганият Наръчник дава възможност на образователните специалисти и на всички други участници в образователния процес да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието. В изданието също така се предлагат примерни активности по определени теми, които авторският екип смята за важни за промяна на моделите на поведение на децата и младите хора, за да избягват риска от ситуации, свързани с насилие. В Наръчника се дават примери за национални и международни кампании, посветени на усилията за намаляване на насилието в семейството и домашното насилие, с които учениците могат да бъдат запознати и в които могат да се включват с различни инициативи в рамките на учебната или на календарната година. Това ще даде възможност за изграждане на общности от млади хора, които не приемат и се противопоставят на насилието и агресията във всичките им форми.

Електронна версия на Наръчника е достъпна на интернет страницата на Български фонд за жените за безплатно сваляне и ползване от всички, интересуващи се от темата “домашно насилие” и желаещи да работят за преодоляване на агресията в дома и в училище.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.