БОЛД отправя искания към политическите партии, участващи в преговорите за съставяне на редовно правителство

БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) се обръща към партиите и коалициите, които участват в преговорите за съставяне на следващото редовно правителство на България, с 11 искания за утвърждаване на демократичните ценности в политиките на законодателно и на изпълнително ниво. В съответствие със своите цели за утвърждаване на демократичните ценности в страната, БОЛД фокусира вниманието върху въпроси, които не са достатъчно добре артикулирани в протичащите в момента преговори, особено в сферата на гражданското участие и човешките права. Те включват конкретни препоръки в следните области:

 

Запазване и засилване на европейската ориентация на България;

Засилване на гражданското участие в управлението

Укрепване на независимостта на съдебната система от политически въздействия и повишаване на
ефективността ѝ в защитата на правата на гражданите;

Реформиране на медийното законодателство и политики за осигуряване на по-голяма независимост и свобода на медиите;

Мерки за противодействие на всички форми на дискриминация, включително реч на омразата, и за по-добро спазване на правата на хората от уязвими групи и малцинства;

Спазвaне и гарантиране на правата на децата и мерки за подкрепа на децата и семействата;

Законодателна промяна, която да осигури всички живеещи в страната лица да получат лични документи;

Осигуяване на достъп до ефективно и справедливо здравеопазване;

Приемане на мерки за намаляване на социалното неравенство и насърчаване на социалното включване;

Отблокиране на преговорите за членство в ЕС на Република Северна Македония;

Недопускане на ключови управленски постове в бъдещото правителство да се назначават лица, за които са налице факти, че са нарушавали права на човека.

 

пълен текст на обръщението – тук

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.