Честотата на COVID-19 в училищните условия се влияе от нивата на предаване от общността

Решението за затваряне на училища за контрол на пандемията COVID-19 трябва да се използва само като крайна мярка, се казва в доклад на Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).Отрицателното въздействие върху физическото, психическото здраве и образованието от проактивното затваряне на училището върху децата, както и икономическото въздействие върху обществото в по-голяма степен, вероятно би надвишило ползите.
В данните от наблюдението, сред детските случаи на COVID-19, децата между 1-18 годишна възраст имат по-ниски нива на хоспитализация, тежка хоспитализация и смърт, отколкото всички останали възрастови групи.
Деца от всички възрасти са податливи и могат да предават SARS-CoV-2. По-малките деца изглежда са по-малко податливи на инфекция и когато са заразени, по-рядко водят до предаване на инфекцията, отколкото по-големите деца и възрастните.
Този доклад не разглежда епидемиологията на COVID-19 във връзка с нови варианти на SARS-CoV-2, за които все още не са налице солидни доказателства за потенциалното въздействие в училищните условия, като например наскоро наблюдавано в Обединеното кралство.
Затварянето на училищата може да допринесат за намаляване на предаването на SARS-CoV-2, но сами по себе си са недостатъчни, за да предотвратят предаването на COVID-19 в общността при липса на други нефармацевтични интервенции (НФИ), както това биха свършили други ограничения за масови събирания.
Завръщането в училище на децата около средата на август 2020 г. съвпадна с общото отпускане на други мерки за НФИ в много страни и изглежда не е било движеща сила на възхода в случаите, наблюдавани в много държави-членки на ЕС от октомври 2020 г.
Тенденциите на зараза наблюдавани от август 2020 г. за деца на възраст 16-18 години, най-много приличат на тези на възрастните на възраст 19-39 години.
Предаването на SARS-CoV-2 може да се случи в училищни условия и са наблюдавани клъстери в предучилищните, началните и средните училища. Честотата на COVID-19 в училищните условия изглежда се влияе от нивата на предаване от общността. Там, където са правени епидемиологични проучвания, предаването в училищата представлява малка част от всички случаи на COVID-19 във всяка държава.
Обикновено не се смята, че образователният персонал и възрастните в училищна обстановка са изложени на по-висок риск от инфекция в сравнение с други професии, въпреки че образователните роли, които поставят човек в контакт с по-големи деца и / или много възрастни, могат да бъдат свързани с по-висок риск.
Нефармацевтичните интервенции в училищни условия под формата на физическо дистанциране, които предотвратяват пренаселеността, както и хигиенни мерки за безопасност са от съществено значение за предотвратяване на предаването. Мерките трябва да бъдат адаптирани към обстановката и възрастовата група и да отчитат необходимостта да се предотврати предаването, както и да се осигури на децата оптимална учебна и социална среда.”
Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.